Tussenschoolse opvang 

Als u uw kind laat overblijven, wilt u natuurlijk dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. In de overblijfsituatie willen wij aansluiten bij de gewoonten en het pedagogisch klimaat van de school. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee, hierbij gaan wij uit van gezond eten. De kinderen eten samen, zodat ze tijdens het eten gezellig met elkaar kunnen kletsen. Onze overblijfkrachten proberen dit zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Overblijfkrachten zijn vrijwillige medewerkers die onder supervisie werken van de TSO coördinator. De TSO coördinator is in dienst van Stichting Cajas en organiseert het overblijven op meerdere basisscholen. Na het eten kunnen de kinderen vrij binnen of buiten spelen of er wordt een activiteit aangeboden, zoals een spelletje doen of knutselen. De TSO vindt plaats in een vaste ruimte van de school. Nije Gaast is voor de TSO aangesloten bij Stichting Cajas.

 

 

Contactgegevens:

Stichting Cajas

Eemswouderlaan 2

8765 LT Tjerkwerd

www.cajas.nl

info@cajas.nl

 

De BarteDe BolsterIt FinsterIt GrovestinshofDe KlinkertOp e TerpDe FluessenDe SkoalfinneDe SkutslusDe StapstienDe SwannenestDe WalikkerPlus klas