Strategische koers

Nije Gaast heeft een nieuwe strategische koers voor de komende jaren opgesteld.

Interne en externe steakholders werden hierbij betrokken. Met elkaar nadenken en toekomst gericht kijken wat belangrijk is voor het onderwijs in onze regio. Daar maken we ons sterk voor!

Hieronder vindt u de link naar de strategische koers 2018-2022:

Strategische koers 2018-2022