School voor nieuwkomers

Logo De Cocon Inclusief Adresgegevens

Onderwijs voor nieuwkomers

In een asielzoekerscentrum wonen ook kinderen die in Nederland leerplichtig zijn. Tot de groep asielzoekers horen naar schatting 8% basisonderwijs leerlingen en 8% voortgezet onderwijs leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat er onderwijs wordt aangeboden. Hierover is de gemeente met de schoolbesturen in de gemeente in gesprek gegaan. Zodra de kinderen in het azc in Balk aankomen, moeten zij zo snel mogelijk naar school. Maar hoe wordt dit geregeld?

Het basisonderwijs

De kinderen uit het asielzoekerscentrum zijn vooral bezig met het leren van de Nederlandse taal. Het is daarom wel zo gemakkelijk dat deze kinderen bij elkaar in één klas zitten. Hiervoor wordt door Nije Gaast een aparte school voor nieuwkomers ingericht. Dit is dus een aparte school voor de kinderen uit het asielzoekerscentrum. Er worden in totaal zo’n 40 kinderen verwacht. In één klas zitten ongeveer 15 leerlingen. Daarom zijn er vier klaslokalen voor de school voor nieuwkomers nodig. Voor deze school zijn eigen leerkrachten, een eigen IB-er en een eigen schoolleider aangesteld.

Gezamenlijk gekeken naar de beste locatie

De gemeente heeft in overleg met de drie schoolbesturen van Balk gekeken naar de locatie voor de school voor nieuwkomers. De locatie De Bolster bleek de beste plek voor een school voor nieuwkomers. Er stonden al een aantal jaren twee lokalen leeg die gebuikt kunnen worden voor het onderwijs aan de nieuwkomers. Daarnaast zijn er op het plein twee tijdelijke lokalen bijgeplaatst met daarin ook toiletten en een werk/gespreksruimte. Het plein van de Bolster is daar qua ruimte geschikt voor. Er blijft ruim voldoende speelruimte over op het plein. Belangrijk is natuurlijk ook dat de school op een steenworp afstand ligt van het AZC.

Verrijking van de school

Omdat de locatie van CBS de Bolster de meest geschikte locatie is voor dit onderwijs, heeft het bestuur van Nije Gaast toegezegd om dit onderwijs te gaan verzorgen. Stichting Nije Gaast en CBS de Bolster willen graag hun gastvrijheid laten zien aan deze ouders met hun kinderen. Ze willen zich inzetten om voor deze kinderen een vellige omgeving te creëren, hen een dagelijks ritme te geven en plezier te hebben. De andere schoolbesturen in Balk staan achter de keuze dat Nije Gaast dit onderwijs vorm gaat geven. Door de organisatie van de school gezamenlijk op te pakken met de schoolbesturen uit Balk en de gemeente, gaan alle partijen ervan uit dat de school voor nieuwkomers een succes gaat worden.

De start

De school voor nieuwkomers Balk heet SVN ‘De Cocon’.

Een cocon biedt veiligheid aan haar inhoud. Dat is wat de kinderen op school wordt geboden; veiligheid, een veilige haven. Uit de cocon ontpopt zich een vlinder. Wij willen de kinderen, in de periode dat ze op school zijn, een stap verder helpen met de taalontwikkelinimageg en met de gebruiken in ons land. Met een goede basis kunnen ze zich ontpoppen tot volwaardige medeburgers. In de naam zit een verbinding met de naam ‘De Bolster’. Zowel een bolster als een cocon vormen een beschermende schil en de inhoud groeit uit tot iets prachtigs.

Schoolleider Thijs van der Veen en zijn team (zie foto) hebben de schooldeuren van ‘De Cocon’ wijd open gezet voor de eerste nieuwkomers. Inmiddels wordt er lesgegeven in drie groepen met kinderen.

P1000007