Plusklas

Stichting Nije Gaast wil tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes van alle kinderen binnen de Stichting.

In Nije Gaast wordt gewerkt vanuit een eigentijds en actueel beleid voor kinderen die meer kunnen. Hier zijn we trots op! Onze visie is dat kinderen zo lang als kan op de eigen school onderwijs ontvangen.

Dit houdt in dat ook voor de meer dan gemiddeld begaafde kinderen een passend aanbod qua leerstof is op elke school. Alle leerkrachten van Nije Gaast hebben scholing gericht op meer- en hoogbegaafdheid gevolgd. Op alle scholen heeft vanuit Nije Gaast een hoogbegaafdheid deskundige tussen 2016-2018 de school een dagdeel bezocht. Leerkrachten en teams hebben ondersteuning ontvangen en ontwikkel mogelijkheden zijn besproken. Daarnaast heeft elke school een coördinator hoogbegaafdheid. Op deze manier zal er voor de meeste meer- en hoogbegaafde leerlingen van Nije Gaast op hun eigen school voldoende ingespeeld kunnen worden op datgene wat voor deze kinderen belangrijk is (individuele leerbehoefte).

20160405 (2)IMG_1252

In een enkel geval zullen echter de lessen op de basisschool hier niet toereikend toe zijn. Voor deze groep leerlingen heeft Nije Gaast sinds augustus 2013 een ‘Plusklas’. Deze is bestemd voor leerlingen van groep 5 t/m 8 van elke basisschool van Nije Gaast en de RK-school in Balk. Aanmelding gebeurt door de basisschool (na overleg met de ouders en leerling). Duidelijk moet zijn dat een leerling hier alleen geplaatst wordt als er een gerichte hulpvraag vanuit de scholen is. De toelatingscriteria zijn vastgelegd in het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid van Nije Gaast.

 

De leerlingen bezoeken de Plusklas één keer per week.

De Plusklas heeft een lokaal in CBS de Skutslús in Stavoren tot haar beschikking.

In 2018-2019 komen op dinsdagmorgen hier de leerlingen van groep 7 en 8, op woensdagmorgen leerlingen van groep 5, 6 en 7.

Hieronder vindt u een link naar het beleidsplan Hoogbegaafdheid en een folder van de Plusklas.

definitief-beleidsplan-HB-juni-2015

Folder Plusklas

Om zelf eens een kijkje te nemen en te kunnen nalezen wat er zoal wordt gedaan op de Plusklas, kunt u de eigen site plusklasnijegaast.doodlekit.com bezoeken.