image

Welkom op KBS Op 'e Terp

Op ‘e Terp, onze naam zegt het al! Onze school wil een veilige plaats zijn voor onze leerlingen. Een plaats waar zij zich thuis voelen en waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Kristlike Skoalle Op ‘e Terp in Sondel is een echt dorpsschool. Een school waar enthousiaste en betrokken leerkrachten zich inzetten voor een goede sfeer en goed onderwijs.
Bent u nieuwsgierig? Kom dan een kijkje nemen op onze school en/of surf lekker door onze website.

Actueel

Ouderavond Fides: 29 januari 2020 van 19.30 uur – 21.30 uur. U komt toch ook!

Fusie

In november 2019 is er een ouderpeiling gehouden over de toekomst van onze school. Een grote meerderheid van onze ouders heeft zich uitgesproken voor een fusie met KBS De Stapstien in Nijemirdum. De medezeggenschapsraad heeft op basis van deze uitkomst de intentieverklaring voor deze fusie van het schoolbestuur getekend. Het voornemen is dat KBS Op ‘e Terp en KBS De Stapstien per 1 augustus 2020 één school gaan vormen.

Lees meer >>>

Fides

In januari 2020 zijn wij in de groepen 3 t/m 8 gestart met de methodiek van Fides ter versterking van het zelfvertrouwen van onze leerlingen en het positieve pedagogische klimaat in onze school. Fides is het Latijnse woord voor vertrouwen en dat is dan ook de basis van deze methodiek. De heer Engbert Braam van Fides Noord verzorgt vier clinics in de groepen, twee teamtrainingen en een ouderavond. Deze is op 29 januari 2020 van 19.30 uur – 21.30 uur. Wij vinden het belangrijk dat u komt!

Lees meer >>>

Kalender

Januari 2020
06 – Eerste schooldag 2020
10 – Clinics Fides (groep 3-6 | groep 7/8)
20 – Deze week: CITO-toetsweek
20 – Teamtraining Fides
27 – Deze week: CITO-toetsweek
29 – Clinics Fides (groep 7/8 | groep 3-6)
29 – Ouderavond Fides
31 – Juf Tineke jarig

Lees meer >>>