Ons onderwijs

De meeste scholen van Nije Gaast werken met het jaarklassensysteem, waarbij de leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een klas zitten. Onze leerkrachten begeleiden kinderen bij het ontwikkelen van:

  • kennis en sociaal emotionele vaardigheden
  • zelfstandigheid
  • het dragen van eigen verantwoordelijkheid en moreel besef
  • verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces

Onze scholen werken met moderne en eigentijdse leermiddelen. Steeds vaker worden computers en tablets gebruikt bij rekenen en taal, waardoor beter onderwijs op maat aangeboden kan worden.