Leer Meer!

Doe, bedenk, wees kritisch, voel, ga verder, laat los, pak weer op, zet door, neem mee en verrijk!

Vanuit De Gearhing, CBO de Greiden, Nije Gaast en Palludara is het enthousiasme groot om expertise te delen met collega’s in de regio. Leer Meer is een plek in ontwikkeling waar deze expertise gedeeld wordt, waar we met elkaar contact hebben, van en met elkaar leren en ervaringen kunnen uitwisselen.

In de digitale brochure vindt u een overzicht van de workshops die in het schooljaar 2018-2019 worden gegeven. Doe mee, schrijf je in via de link en ‘Leer Meer’!

Leermeer Friesland