Leer Meer!

Doe, bedenk, wees kritisch, voel, ga verder, laat los, pak weer op, zet door, neem mee en verrijk!

Vanuit Nije Gaast, De Gearhing, CBO de Greiden en Palludara is het enthousiasme groot om expertise te delen door en met collega’s in de regio. Leer Meer is een plek in ontwikkeling waar deze expertise gedeeld wordt, waar we met elkaar contact hebben, van en met elkaar leren en ervaringen kunnen uitwisselen.

Klik hier op de link van de website van Leer Meer. Je kunt daar de kleurrijke Leer Meer-glossy 2021-2022 vinden en ook een inschrijfformulier om je aan te melden!

Tijdens de Leer Meer workshops wordt er natuurlijk rekening gehouden met alle maatregelen en aanpassingen t.a.v. het corona virus. Je kan er vanuit gaan dat we jouw veiligheid serieus nemen, dus er worden niet teveel mensen in een ruimte ingedeeld en we houden rekening met de onderlinge afstand van 1,5m enz.