Kwaliteit

De kracht van onze scholen zit in de eigenheid en de keuzes die onze scholen zelfstandig maken binnen de kaders van Nije Gaast. Iedere school heeft een eigen profiel, dat past in de omgeving en zorgt ervoor dat het onderwijs op de school herkenbaar is.

De kwaliteit van ons onderwijs wordt onder andere getoond door metingen. Met tevredenheidsmetingen onder onze leerlingen, ouders en medewerkers brengen we onze resultaten duidelijk in beeld. Daarnaast bewaken we de kwaliteit door monitoring met behulp van afgesproken toetsintrumenten. Voor een deel gebruiken we deze instrumenten al. We onderzoeken waar het nog beter kan.

Ons informatiebeleid richt zich op zowel het verbeteren van onze onderwijskwaliteit als het verbeteren van de stuurinformatie die ter beschikking staat voor het CvB. Hierdoor kunnen we de kwaliteitscyclus verder optimaliseren.