Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs ligt op een uitstekend niveau. Onze scholen voldoen dan ook minimaal aan de eisen van de inspectie. Daar voegen wij als stichting een paar kwaliteitsaspecten aan toe. Onder kwaliteit verstaan we:

  • zeggen wat je doet en doen wat je zegt
  • de juiste dingen doen en de dingen juist doen

Naast de leerresultaten zien wij kwaliteit terug in de mate van welbevinden van kinderen, het tijdig signaleren wanneer er iets even niet goed gaat en de wijze waarop leerkrachten samenwerken als team. Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat zij zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen en werken aan vernieuwingen in het onderwijs.

Om de kwaliteit goed te kunnen bewaken, werkt elke school met het kwaliteitszorgsysteem, waarbij analyse, evaluatie en verbetering van het onderwijsleerproces centraal staan. Tevredenheidsonderzoeken, interne audits en inspectiebezoeken maken het kwaliteitszorgsysteem compleet.