It Finster is een opening in het schoolgebouw waardoor het licht van buiten naar binnen komt, dus ook het licht van God. Geloof, hoop en liefde zijn stralen van dat licht.
Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken werkhouding. Het is de taak van de leerkracht om kinderen goed te observeren, te prikkelen en nieuwsgierig te maken, waardoor ze gemotiveerd raken om te leren. We creëren een rijke, uitdagende leeromgeving die uitnodigt tot leren.
Betrokkenheid staat ook voor de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. Als school zijn we een leefgemeenschap, waarin we het belangrijk vinden dat kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers betrokken zijn bij elkaar en in vertrouwen met elkaar samenwerken in het belang van uw kind(eren).

Wij willen groeien, uw kind toch ook?

Team It Finster 2023-2024