CBS It Finster

  Fûgelikkers 2

  8711 DB Workum

  Telefoon: 0515-542224

  E-mail: finster@nijegaast.nl

  Belangstellingsformulier

  Gegevens kind

  Achternaam:

  Voornaam:

  Roepnaam:

  Geb. datum:

  Geb. plaats:

  Gegevens ouder(s)

  Voorletter(s) vader:

  Beroep vader:

  Voorletter(s) + meisjesnaam moeder:

  Beroep moeder:

  Kerkelijke gezindte:

  Adres- en contactgegevens

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon:

  E-mailadres:

  Overig (*aankruisen wat van toepassing is)

  Peuterspeelzaal*:

  Kinderopvang*:

  Zijn er externe organisaties betrokken bij uw zoon/dochter*:

  Zo ja, welke:

  Overige bijzonderheden:

  Datum:

  Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar
  wordt nemen wij contact met u op
  voor het inplannen van een gesprek.