Activiteitencommissie

De belangrijkste taak van de activiteitencommissie is het praktisch, creatief meedenken en meehelpen bij de voorbereiding en/of uitvoering van de diverse activiteiten. De AC ondersteunt de school bij het organiseren van activiteiten die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden zoals de kerstviering, sinterklaasfeest, koningsspelen met ontbijt, feestelijke laatste schooldag, het verzorgen van de ‘catering’ voor jong en oud tijdens veel van deze activiteiten. Ook houdt de AC zich bezig met het onderhoud van de school. De AC probeert naast het ondersteunen van activiteiten vóór, dóór en mét de kinderen ook de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten.