Zodra kinderen 4 jaar zijn mogen ze naar de basisschool. Verplicht is dat nog niet. In het voorjaar worden “open dagen” gehouden voor ouders/verzorgers van kinderen die in het volgende cursusjaar 4 jaar worden. Ze kunnen hun zoon of dochter dan voorlopig aanmelden. Voor ze 4 jaar worden mogen ze alvast komen wennen. Voorgeschreven is dat dit niet langer mag duren dan 5 keer een halve dag. Bij ons op school worden deze gewenningsdagen altijd in overleg met de ouders en de leerkracht van groep 1 geregeld.

Voor verdere procedures wat betreft de aanmelding/inschrijving verwijzen we naar de schoolgids.