Welkom op CBS It Finster

Onze naam maakt onze identiteit duidelijk: CBS it Finster is een christelijke school. Vanuit deze ‘geworteldheid’ willen we een school zijn, waar we samen leven en samen leren. Wij zijn ons bewust van de verschillen tussen kinderen. Ieder kind is immers uniek! Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten helpen uw kind te ontdekken wie hij/zij werkelijk is. Zo kan het met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. De normen en waarden zoals die in de bijbel staan, spelen een rol bij ons werken, leren, spelen en omgaan met elkaar.

Agenda

27 november

MR vergadering

5 december

Sinterklaasfeest

13 december

OR vergadering en GMR vergadering

17 december

Finsterke januari

20 december

kerstfeest

22 december t/m januari

kerstvakantie

 

 

Mediawijsheid
In de bijlage vindt u een folder met tips over mediagebruik. Hebt u nog vragen hierover of
de behoefte om hier met andere ouders van gedachten over te wisselen, dan horen wij dat graag.