Welkom op It Finster

Wij zijn een protestants christelijke basisschool met een open karakter. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen en ouders zich thuis en welkom voelen op onze school. Vanuit de pedagogische driehoek kind-ouder-school werken we samen met ouders aan de ontwikkeling van kinderen.

Wilt u meer weten over onze school? Kijkt u daarvoor rustig rond op deze website. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen! Maakt u daarvoor een afspraak met onze directeur, Fimke Wind. Zij staat voor u klaar om u de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

Bekijk onze schoolpresentatie in bovenstaande PDF.

Let op: Op alle Apple devices alleen te bekijken via Chrome!

>Klik op de button in de PDF

Feestelijke opening 

Agenda:

10 mei Ouderavond

15 mei GMR/ MR

17 mei Dag van de muziek

18 mei Hemelvaart (vrij)

19 mei  Vrije dag

22 t/m 26 mei Avondvierdaagse

24 mei Klankbordgroep

29 mei Pinkstermaandag (vrij)

31 mei t/m 2 juni Kamp groep 8

EU Schoolfruitprogramma

Dinsdag 6 september zijn we weer met schoolfruit gestart.