Identiteit

‘Ieder kind mag trots zijn op zichzelf, zijn cultuur en levensovertuiging’

Stichting Nije Gaast telt zeven christelijke scholen, een Algemeen Bijzondere Basisschool en een Neutraal Bijzondere Basisschool en een School Voor Nieuwkomers. Een veelkleurig palet. Voor al onze scholen geldt dat liefde, onvoorwaardelijke steun, respect voor elkaar en aandacht voor onze omgeving de basis vormen van hoe wij werken en met elkaar omgaan.

Onderwijs

 

Onze leerkrachten leren de kinderen ook om op deze wijze met elkaar om te gaan. Zo groeien ze uit tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

De christelijke identiteit van de scholen is zichtbaar in de wijze waarop we de christelijke feestdagen vieren, vooral ook in de wijze waarop wij met elkaar omgaan. We respecteren, waarderen en stimuleren elkaar. Naast de christelijke scholen heeft onze stichting een Neutraal Bijzondere Basisschool en een Algemeen Bijzondere Basisschool. De leerkrachten op deze scholen zien alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen als gelijkwaardig. Ieder kind mag trots zijn op zichzelf, zijn cultuur en zijn levensovertuiging.