Maart 2023 – Plusklas leerlingen Nije Gaast winnen Finale Global Children’s Designathon 2023

Afgelopen zaterdag zijn Janne Ypie Koopman uit Oudega en Fimke Bakker uit Koudum de winnaars geworden in de wedstrijd van Global Children’s Designathon 2023. Beide meisjes gaan één ochtend naar de bovenschoolse plusklas van Nije Gaast in Stavoren. In de Plusklas deden alle leerlingen mee aan deze internationale wedstrijd. Deze designathon werd in 24 landen gehouden.

Het thema was dit jaar: “Biodiversiteit: groot en klein “. Na een les over wat Biodiversiteit is werd er nagedacht over het verlies aan biodiversiteit op de aarde. In groepjes van 2 of 3 leerlingen gingen ze op een creatieve manier nadenken over oplossingen voor dit verlies. Ze bedachten een idee en vervolgens maakten ze een schets van hun oplossing.

De foto’s van de schetsen werden begin maart opgestuurd, waarna een jury ging beoordelen wie er naar de finale mochten. In Nederland hebben 2000 kinderen van 26 verschillende scholen meegedaan. Half maart kregen Janne Ypie en Fimke te horen dat zij samen met 9 andere groepjes uit heel Nederland (en als enige uit Friesland) door waren naar de finale!

Zaterdag 25 maart was het zover en troffen ze de andere finalisten in Amsterdam (ook skypten ze nog even met finalisten in China). Fimke en Janne Ypie hadden een oplossing bedacht voor het probleem dat er steeds minder bijen komen, wat ook weer gevolgen heeft voor de flora en andersom. Hun oplossing was de volgende: Boeren hebben langs de sloten 3 meter land waar ze niks mee mogen doen. Als alle boeren op die stroken nu speciaal bloemenzaad voor bijen strooien waardoor er dus langs alle sloten bloemen komen, zal dit goed zijn voor het bestaan van de bijen en voor de biodiversiteit. De meisjes hadden bedacht dat het de eerste keer wel een investering is voor de boeren want die moet natuurlijk het zaad kopen, maar dat de jaren erop ze een bloemen-plukdag kunnen organiseren waarop mensen tegen betaling bloemen kunnen plukken, waarmee de boer weer nieuw zaad kan kopen (of de boer “verhuurt” een strookje land waar mensen dan op hun eigen stukje op speciale dagen bloemen mogen plukken. Een mogelijkheid is dat een imker ook een korf zet op dit stuk land en er evt. nog een molen komt waarmee de waterhuishouding geregeld wordt.

In Amsterdam gingen alle finalisten eerst met behulp van specialisten een prototype maken van hun idee. Vervolgens mochten ze om half 3 hun idee presenteren aan een deskundige jury bestaande uit Patrick van Veen, gedragsbioloog en Colette Aarts, design manager bij Frog design en de winnaars van vorig jaar. De meisjes hadden in de Plusklas al goed nagedacht  over hun presentatie en deze geoefend. Ze presenteerden hun prototype dan ook met een mooi verhaal. Fimke en Janne Ypie  werden hierdoor de winnaars van Global Children’s Designaton 2023! Ze kregen te horen dat een sterk punt van hun idee is, dat het relatief makkelijk te realiseren is! Hopelijk zien de meisjes straks langs veel boerensloten bloemen voor de bijen groeien! De prijs die de meisjes kregen is een meet and greet met Dr. Jane Goodall, een Britse antropologe en biologe, op 28 april en een adoptie van een aap (Bolly, geboren in 2021).

 

 

Maart 2022 – Nije Gaast Dei

Identiteit: wat vind jij van waarde? Wat is je droom voor de kinderen en hoe probeer jij daar aan bij te dragen? Wie wil je zijn als organisatie voor christelijk en bijzonder onderwijs?

Op 30 maart spraken we met elkaar erover in een zeer gevarieerd en afwisselend programma met Aafke Reinders van Vonkt. Guido de Bruin gaf een treffende inleiding op het thema, waarna we aan de slag gingen met een speeddate en wandeling met opdrachten.

Na een heerlijke lunch kregen we online een theatrale bijdrage van Erik Renkema, waarna we creatief aan de slag gingen als team, om met elkaar een drieluik en vierluiken te maken over vorming als mens, leren samenleven, verwondering en zingeving. Wat een prachtige kunstwerken werden er gemaakt, die in plek gaan krijgen in onze scholen!

Hieronder kunt u een korte impressie bekijken van de Nije Gaast Dei op onze scholen, gemaakt door de mensen van 2Inch.

Hier een aantal van de kunstwerken gemaakt door de verschillende scholen:

Maart 2022 – Week van het geld

Alle scholen van Nije Gaast doen mee aan ‘de week van het geld’, die landelijk gehouden wordt van 28 maart tot en met 1 april 2022. Het is inmiddels de 11e keer dat dit wordt georganiseerd.

Er is in de afgelopen maanden volop aandacht besteed aan de lessen die gegeven kunnen worden en aan het organiseren van gastlessen. We zijn hierin ondersteund door mevrouw Anna Schotanus, een echte specialist hierin. Al onze scholen hebben hiervoor themakisten ontvangen met lesmaterialen erin. In ‘de week van het geld’ wordt iedere dag een geldjournaal uitgezonden, wat via YouTube is te volgen. Onze school It Finster te Workum zal hier ook aan meewerken.

Omdat we dit een belangrijk thema vinden, hebben we voor ouders een webinar georganiseerd in de week voorafgaande aan de landelijke actieweek voor scholen. De webinar wordt gegeven door  Eef van Opdorp. Eef werkt landelijk als budgetcoach en presentatrice, veelal over thema’s rondom geld. We houden deze webinar op woensdag 23 maart a.s. en starten om 20.00 uur!

We zien u graag op 23 maart!

Update na de webinar:

Eef van Opdorp, dank voor je fantastische webinar voor onze ouders:  ‘Master je geldbrein’. Wat een informatie, tips en eyeopeners om kinderen te begeleiden in het omgaan met geld. Dit zou iedere ouder willen weten! Kijk van 28 maart t/m 1 april ook op YouTube: ‘de week van het geld journaal’. En ontdek op één van deze dagen onze school It Finster uit Workum. En voor al onze scholen: prachtige lessen en gesprekken de komende week met de kinderen over omgaan met geld.

Ook hierin geven we kleur aan het brede onderwijs en vorming van onze kinderen, gericht op hun wereld. Ook hierin zijn we krachtig met elkaar!

Verslag webinar ‘Master je geldbrein’

Master je Geldbrein kids

Handige websites en tips

November 2021 – Nieuw meubilair voor de Klinkert

Na de herfstvakantie zijn alle ruimtes van de Klinkert te Sloten voorzien van nieuw meubilair. Normaal gesproken is dat geen nieuws, maar dit meubilair is toch wel het vermelden waard! Het is modern en innoverend en past naadloos bij een nieuwe manier van werken. Kinderen hebben geen ‘vaste’ plekken meer maar kunnen overal in kleine groepjes met elkaar samenwerken. Er zijn wiebelkrukken, zit-sta-tafels, fietskrukken, treinstellen waarin kan worden gewerkt, zit-kubussen en banken met frisse kussens. De leerkracht heeft noch wel een instructietafel, maar geen vaste eigen werkplek meer. De leerkracht kan ook overal zijn laptop mee naar toe nemen en werken. Dit meubilair, dat is aangepast aan de kleuren van het interieur, nodigt iedereen uit om flexibel om te gaan met de werkplekken en samen te leren!

September 2021 – Bouw van Kindcentrum Workum gestart!

Op donderdag 30 september is in aanwezigheid van wethouder mevrouw Mirjam Bakker van de gemeente Südwest Fryslan, kinderen van de kinderopvang Kids First, openbare basisschool De Pipegaal en CBS It Finster de eerste paal geslagen voor de bouw van het nieuwe Kindcentrum aan de Weverswei te Workum.

Met de bouw van het Kindcentrum wordt de campus ‘Sport en Educatie’ in Workum compleet. Sportvelden, sporthal en zwembad, drie scholen voor basisonderwijs en kinderopvang, staan nagenoeg op hetzelfde terrein en bieden mooie kansen voor een optimale samenwerking.

Film eerste paal in de grond Kindcentrum Workum

Vanaf 30 september start het heien van de rest van de grondpalen. Eind november hopen we dat de grondvloer er ligt, midden februari 2022 de verdiepingsvloer en in maart 2022 hopen we het hoogste punt te kunnen bereiken. De oplevering staat gepland in september 2022. Zonder vertragingen in de bouwplannen, hopen we in de herfstvakantie 2022 te kunnen verhuizen zodat na de herfstvakantie het onderwijs in Kindcentrum Workum van start kan gaan. Een prachtige mijlpaal voor Nije Gaast!

 

 

 

Maart 2021 – Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Oudemirdum!

1 Maart jl. was een bijzondere dag voor het Christelijk Onderwijs in Oudemirdum. Op 1 maart 1921 is het Christelijk Onderwijs opgericht in Oudemirdum.

Deze dag wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Echter, door corona zijn er geen activiteiten mogelijk.

De commissie 100 jaar christelijk onderwijs in Oudemirdum, waaronder CBS De Wâlikker, gaat de activiteiten verplaatsen. De commissie denkt aan een tentoonstelling over 100 jaar onderwijs in Gaasterland in Mar en Klif, aan een reünie en verschillende andere activiteiten. Ook Nije Gaast was hierbij betrokken.

CBS De Walikker heeft er buiten toch een klein feestje van gemaakt! Een grote auto met open dak kwam op het plein oprijden. Grote boxen en een draaitafel stonden op het dak van de auto en een DJ draaien swingende muziek. Kinderen en leerkrachten stonden op het plein te swingen! Na twintig vrolijke minuten reed de auto weer van het plein en keerde de rust terug in de school.

 

 

December 2020 – Prijs Technolab!

Technolab SWF heeft alle kinderen van de gemeente gevraagd creatieve oplossingen voor de wereld in 2050 te bedenken. Leerlingen van onze scholen werden gevraagd wereld-reddende innovaties en inspirerende ideeën te bedenken in de categorie Wonen of Produceren of Verplaatsen. De ideeën moesten worden uitgewerkt met spulletjes van thuis of restafval tot een prototype of tekening.

Een aantal leerlingen van CBS de Skutslús zijn in de prijzen gevallen! Samen met leerkracht Geertje Dijkstra is er vanaf de zomervakantie hard aan gewerkt door groep 7 en 8.

In de categorie Wonen hebben Jordy en Meine gewonnen met hun klusjesrobot. Jordy en Meine hebben een geldprijs gewonnen met hun superhandige robot.

In de categorie Produceren en Verplaatsen hebben de meiden Sanne, Doutzen, Marije en Judith gewonnen met de door hun ontwikkelde waterenergie-mobile. Samen hebben ze een skateboard gekregen, gemaakt met een eigen ontwerp.

Van harte gefeliciteerd! Dit soort jeugdige ontwikkelaars hebben we hard nodig in de toekomst!

De ontwerpen en de winnaars van de Technolab wedstrijd – Fotograaf: T. v.d. Berg van Technolab SWF

 

 

 

 

 

 

 

December 2020Sinterklaas onthult logo van KBS de Ferbining

Op vrijdag 4 december heeft Sinterklaas het nieuwe logo van KBS de Ferbining te Nijemirdum in bijzijn van team, leerlingen en ouders onthuld. Na de fusie van KBS Op ‘e Terp met CBS de Stapstien werd het oude logo van het schoolgebouw verwijderd. Er werd gezocht naar een nieuwe naam voor de fusieschool, die in juni van dit jaar werd gepresenteerd.

We zijn blij dat Sinterklaas het nieuwe logo èn bord aan de muur van het schoolgebouw feestelijk heeft onthuld. Het logo laat in het midden in drie cirkels zien hoe uit twee scholen één nieuwe school is voortgekomen, met dank aan ontwerpster Inge Rietsema. We hebben verbinding gezocht en gevonden!

Sinterklaas onthult nieuwe logo – fotograaf: N. Roelevink

 

November 2020 – Duurzaamheid

Nije Gaast maakt onderbouwd en planmatig werk van de duurzaamheid van haar schoolgebouwen. Dat valt ook landelijk op!

U leest hierover op de website van van Ruimte OK via deze link

 

       Anna Geesje, Sophie, Daley, Steven en Rinse ontvangen hun chromebook uit handen van Rika Tulner – fotograaf: L.Boot

 

September 2020 – Nije Gaast geeft haar scholen chromebooks!

Naast papieren boeken en werkschriften neemt het gebruik van digitale middelen op de scholen van Stichting Nije Gaast een steeds grotere plaats in. Veel lesstof wordt aangeboden via digitale oefen- en verwerkingssoftware. Leerlingen werken dan niet meer in werkschriften, maar verwerken hun lessen in hun eigen digitale omgeving. Om leerlingen toegang te geven tot die digitale lesstof, is het van belang dat zij kunnen beschikken over een device. In de afgelopen jaren heeft Nije Gaast een grote slag gemaakt door ervoor te zorgen dat op alle scholen de infrastructuur sterk op orde is en dat leerlingen de mogelijkheid hebben om te werken op een computer.

De digitalisering gaat steeds verder: Door leerlingen met een eigen device te laten werken kunnen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Daarnaast blijkt het thuiswerken en online thuis lessen volgen voor leerlingen die gewend zijn met een chromebook te werken, zo goed als probleemloos te verlopen. Een uitkomst in deze tijd voor kinderen met op corona lijkende klachten, die nu daarom noodgedwongen thuis moeten blijven.

Omdat Nije Gaast innovatief onderwijs hoog in het vaandel heeft staan en het onderwijs in Coronatijd zo goed mogelijk door wil laten gaan, heeft het college van bestuur besloten om voor alle leerlingen vanaf groep 4 een chromebook beschikbaar te stellen!

Chromebooks zijn ideaal voor gebruik in de klas. Leerlingen slaan hun bestanden op in de cloud. Op welk chromebook ook ingelogd wordt: zij zien altijd hetzelfde scherm en hebben altijd toegang tot hun eigen bestanden, ook wanneer ze nu noodgedwongen thuis moeten blijven.

Rika Tulner, voorzitter college van bestuur van het college van Nije Gaast, heeft de eerste nieuwe chromebooks uitgereikt aan de leerlingen van CBS de Skutlús te Stavoren en de ICT-er van de school. De chromebooks werden door de kinderen met enthousiasme ontvangen! Zie bijgaande foto.

De andere scholen van Nije Gaast hebben inmiddels hun chromebooks en de bijbehorende oplaadkasten ook ontvangen. Er is met veel enthousiasme op gereageerd door de kinderen!

Fotograaf: Lienke Boot

 

Juni 2020 – Onthulling nieuwe naam school na fusie KBS Op ‘e Terp en de Stapstien

Per 1 augustus zijn de christelijke basisscholen Op ‘e terp in Sondel en De Stapstien in Nijemirdum tot één plattelandsschool in Nijemirdum gefuseerd.

Een nieuwe school heeft een nieuwe naam nodig. Daarom werden ouders en teamleden gevraagd een voorstel voor een nieuwe naam in te leveren. Uit de vele inzendingen werd door een commissie  een selectie gemaakt van 5 namen waarop kon worden gestemd. Op 30 juni werd bij basisschool Op ‘e Terp in Sondel met een historische tractor met een kar erachter een kist bezorgd met daarin de nieuwe naam.

Jorrit en Redmer (kinderen van de bedenker van de nieuwe naam) deden samen met bestuurder Rika Tulner, de onthulling. De plattelandsschool voor Sondel en Nijemirdum heet Kristlike Basis Skoalle de Ferbining.

Fotograaf: Alex van Dal – oud directeur a.i.

 

Presentatie Strategische koers Nije Gaast

Met een feestelijke middag werd de nieuwe strategische koers van Nije Gaast gepresenteerd aan alle medewerkers.

De koers is tot stand gekomen vanuit meedenken van organisaties en gemeenten waarmee we samenwerken alsook vanuit intern meedenken: van directeurenoverleg, RvT, GMR, MR, teams en kinderen van onze scholen.

Onze identiteit, missie en visie zijn opnieuw beschreven. We zetten de komende jaren in op vier onderwijspijlers. En als Nije Gaast investeren we in deze vier pijlers! We willen het beste uit ieder kind halen. Dat betekent ook dat we iedere dag het beste uit onszelf willen halen. Dat we morgen beter willen zijn dan vandaag!

Innovatief..? Educatieve games zijn geïntroduceerd op deze middag. Om betekenisvol te leren zijn er hele mooie nieuwe ontwikkelingen!

We sluiten met elkaar af met een hapje en drankje omdat elkaar ontmoeten ook altijd heel gezellig is! Elke medewerker keert naar huis terug met het nieuwe document en een passende beker voor het dagelijkse kopje thee of koffie.

Je kunt alleen het beste uit een ander halen,
als je iedere dag ook het beste uit jezelf haalt!

Klik hier voor de nieuwe strategische koers.

 

Wet Werk en Zekerheid

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden en dagen veel gehoord over de Wet werk en zekerheid. Deze wet heeft tot doel om werknemers meer baanzekerheid te bieden. Dat doel begrijpen we, maar het gevolg van deze wet is dat het voor besturen moeilijk is vervangers aan te stellen voor zieke leraren. Tijdens de actieweek in maart van dit jaar hebben we dit in Fryslân al aangetoond. Het heeft toen enigszins effect gehad bij de cao-besprekingen, maar lang niet voldoende.

We hebben enkele vragen en antwoorden op een rij gezet. We hopen u hiermee meer inzicht te geven in het hoe en waarom van de problemen en de ontwikkelingen die gaande zijn.

Met een vriendelijke groet,

Rika Tulner
Voorzitter college van bestuur
Nije Gaast

Klik op onderstaande link voor de informatiebrief aangaande de WWZ

Informatiebrief WWZ