November 2021 – Nieuw meubilair voor de Klinkert

Na de herfstvakantie zijn alle ruimtes van de Klinkert te Sloten voorzien van nieuw meubilair. Normaal gesproken is dat geen nieuws, maar dit meubilair is toch wel het vermelden waard! Het is modern en innoverend en past naadloos bij een nieuwe manier van werken. Kinderen hebben geen ‘vaste’ plekken meer maar kunnen overal in kleine groepjes met elkaar samenwerken. Er zijn wiebelkrukken, zit-sta-tafels, fietskrukken, treinstellen waarin kan worden gewerkt, zit-kubussen en banken met frisse kussens. De leerkracht heeft noch wel een instructietafel, maar geen vaste eigen werkplek meer. De leerkracht kan ook overal zijn laptop mee naar toe nemen en werken. Dit meubilair, dat is aangepast aan de kleuren van het interieur, nodigt iedereen uit om flexibel om te gaan met de werkplekken en samen te leren!

September 2021 – Bouw van Kindcentrum Workum gestart!

Op donderdag 30 september is in aanwezigheid van wethouder mevrouw Mirjam Bakker van de gemeente Südwest Fryslan, kinderen van de kinderopvang Kids First, openbare basisschool De Pipegaal en CBS It Finster de eerste paal geslagen voor de bouw van het nieuwe Kindcentrum aan de Weverswei te Workum.

Met de bouw van het Kindcentrum wordt de campus ‘Sport en Educatie’ in Workum compleet. Sportvelden, sporthal en zwembad, drie scholen voor basisonderwijs en kinderopvang, staan nagenoeg op hetzelfde terrein en bieden mooie kansen voor een optimale samenwerking.

Film eerste paal in de grond Kindcentrum Workum

Vanaf 30 september start het heien van de rest van de grondpalen. Eind november hopen we dat de grondvloer er ligt, midden februari 2022 de verdiepingsvloer en in maart 2022 hopen we het hoogste punt te kunnen bereiken. De oplevering staat gepland in september 2022. Zonder vertragingen in de bouwplannen, hopen we in de herfstvakantie 2022 te kunnen verhuizen zodat na de herfstvakantie het onderwijs in Kindcentrum Workum van start kan gaan. Een prachtige mijlpaal voor Nije Gaast!

 

 

 

Maart 2021 – Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Oudemirdum!

1 Maart jl. was een bijzondere dag voor het Christelijk Onderwijs in Oudemirdum. Op 1 maart 1921 is het Christelijk Onderwijs opgericht in Oudemirdum.

Deze dag wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Echter, door corona zijn er geen activiteiten mogelijk.

De commissie 100 jaar christelijk onderwijs in Oudemirdum, waaronder CBS De Wâlikker, gaat de activiteiten verplaatsen. De commissie denkt aan een tentoonstelling over 100 jaar onderwijs in Gaasterland in Mar en Klif, aan een reünie en verschillende andere activiteiten. Ook Nije Gaast was hierbij betrokken.

CBS De Walikker heeft er buiten toch een klein feestje van gemaakt! Een grote auto met open dak kwam op het plein oprijden. Grote boxen en een draaitafel stonden op het dak van de auto en een DJ draaien swingende muziek. Kinderen en leerkrachten stonden op het plein te swingen! Na twintig vrolijke minuten reed de auto weer van het plein en keerde de rust terug in de school.

 

 

December 2020 – Prijs Technolab!

Technolab SWF heeft alle kinderen van de gemeente gevraagd creatieve oplossingen voor de wereld in 2050 te bedenken. Leerlingen van onze scholen werden gevraagd wereld-reddende innovaties en inspirerende ideeën te bedenken in de categorie Wonen of Produceren of Verplaatsen. De ideeën moesten worden uitgewerkt met spulletjes van thuis of restafval tot een prototype of tekening.

Een aantal leerlingen van CBS de Skutslús zijn in de prijzen gevallen! Samen met leerkracht Geertje Dijkstra is er vanaf de zomervakantie hard aan gewerkt door groep 7 en 8.

In de categorie Wonen hebben Jordy en Meine gewonnen met hun klusjesrobot. Jordy en Meine hebben een geldprijs gewonnen met hun superhandige robot.

In de categorie Produceren en Verplaatsen hebben de meiden Sanne, Doutzen, Marije en Judith gewonnen met de door hun ontwikkelde waterenergie-mobile. Samen hebben ze een skateboard gekregen, gemaakt met een eigen ontwerp.

Van harte gefeliciteerd! Dit soort jeugdige ontwikkelaars hebben we hard nodig in de toekomst!

De ontwerpen en de winnaars van de Technolab wedstrijd – Fotograaf: T. v.d. Berg van Technolab SWF

 

 

 

 

 

 

 

December 2020Sinterklaas onthult logo van KBS de Ferbining

Op vrijdag 4 december heeft Sinterklaas het nieuwe logo van KBS de Ferbining te Nijemirdum in bijzijn van team, leerlingen en ouders onthuld. Na de fusie van KBS Op ‘e Terp met CBS de Stapstien werd het oude logo van het schoolgebouw verwijderd. Er werd gezocht naar een nieuwe naam voor de fusieschool, die in juni van dit jaar werd gepresenteerd.

We zijn blij dat Sinterklaas het nieuwe logo èn bord aan de muur van het schoolgebouw feestelijk heeft onthuld. Het logo laat in het midden in drie cirkels zien hoe uit twee scholen één nieuwe school is voortgekomen, met dank aan ontwerpster Inge Rietsema. We hebben verbinding gezocht en gevonden!

Sinterklaas onthult nieuwe logo – fotograaf: N. Roelevink

 

November 2020 – Duurzaamheid

Nije Gaast maakt onderbouwd en planmatig werk van de duurzaamheid van haar schoolgebouwen. Dat valt ook landelijk op!

U leest hierover op de website van van Ruimte OK via deze link

 

       Anna Geesje, Sophie, Daley, Steven en Rinse ontvangen hun chromebook uit handen van Rika Tulner – fotograaf: L.Boot

 

September 2020 – Nije Gaast geeft haar scholen chromebooks!

Naast papieren boeken en werkschriften neemt het gebruik van digitale middelen op de scholen van Stichting Nije Gaast een steeds grotere plaats in. Veel lesstof wordt aangeboden via digitale oefen- en verwerkingssoftware. Leerlingen werken dan niet meer in werkschriften, maar verwerken hun lessen in hun eigen digitale omgeving. Om leerlingen toegang te geven tot die digitale lesstof, is het van belang dat zij kunnen beschikken over een device. In de afgelopen jaren heeft Nije Gaast een grote slag gemaakt door ervoor te zorgen dat op alle scholen de infrastructuur sterk op orde is en dat leerlingen de mogelijkheid hebben om te werken op een computer.

De digitalisering gaat steeds verder: Door leerlingen met een eigen device te laten werken kunnen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Daarnaast blijkt het thuiswerken en online thuis lessen volgen voor leerlingen die gewend zijn met een chromebook te werken, zo goed als probleemloos te verlopen. Een uitkomst in deze tijd voor kinderen met op corona lijkende klachten, die nu daarom noodgedwongen thuis moeten blijven.

Omdat Nije Gaast innovatief onderwijs hoog in het vaandel heeft staan en het onderwijs in Coronatijd zo goed mogelijk door wil laten gaan, heeft het college van bestuur besloten om voor alle leerlingen vanaf groep 4 een chromebook beschikbaar te stellen!

Chromebooks zijn ideaal voor gebruik in de klas. Leerlingen slaan hun bestanden op in de cloud. Op welk chromebook ook ingelogd wordt: zij zien altijd hetzelfde scherm en hebben altijd toegang tot hun eigen bestanden, ook wanneer ze nu noodgedwongen thuis moeten blijven.

Rika Tulner, voorzitter college van bestuur van het college van Nije Gaast, heeft de eerste nieuwe chromebooks uitgereikt aan de leerlingen van CBS de Skutlús te Stavoren en de ICT-er van de school. De chromebooks werden door de kinderen met enthousiasme ontvangen! Zie bijgaande foto.

De andere scholen van Nije Gaast hebben inmiddels hun chromebooks en de bijbehorende oplaadkasten ook ontvangen. Er is met veel enthousiasme op gereageerd door de kinderen!

Fotograaf: Lienke Boot

 

Juni 2020 – Onthulling nieuwe naam school na fusie KBS Op ‘e Terp en de Stapstien

Per 1 augustus zijn de christelijke basisscholen Op ‘e terp in Sondel en De Stapstien in Nijemirdum tot één plattelandsschool in Nijemirdum gefuseerd.

Een nieuwe school heeft een nieuwe naam nodig. Daarom werden ouders en teamleden gevraagd een voorstel voor een nieuwe naam in te leveren. Uit de vele inzendingen werd door een commissie  een selectie gemaakt van 5 namen waarop kon worden gestemd. Op 30 juni werd bij basisschool Op ‘e Terp in Sondel met een historische tractor met een kar erachter een kist bezorgd met daarin de nieuwe naam.

Jorrit en Redmer (kinderen van de bedenker van de nieuwe naam) deden samen met bestuurder Rika Tulner, de onthulling. De plattelandsschool voor Sondel en Nijemirdum heet Kristlike Basis Skoalle de Ferbining.

Fotograaf: Alex van Dal – oud directeur a.i.

 

Presentatie Strategische koers Nije Gaast

Met een feestelijke middag werd de nieuwe strategische koers van Nije Gaast gepresenteerd aan alle medewerkers.

De koers is tot stand gekomen vanuit meedenken van organisaties en gemeenten waarmee we samenwerken alsook vanuit intern meedenken: van directeurenoverleg, RvT, GMR, MR, teams en kinderen van onze scholen.

Onze identiteit, missie en visie zijn opnieuw beschreven. We zetten de komende jaren in op vier onderwijspijlers. En als Nije Gaast investeren we in deze vier pijlers! We willen het beste uit ieder kind halen. Dat betekent ook dat we iedere dag het beste uit onszelf willen halen. Dat we morgen beter willen zijn dan vandaag!

Innovatief..? Educatieve games zijn geïntroduceerd op deze middag. Om betekenisvol te leren zijn er hele mooie nieuwe ontwikkelingen!

We sluiten met elkaar af met een hapje en drankje omdat elkaar ontmoeten ook altijd heel gezellig is! Elke medewerker keert naar huis terug met het nieuwe document en een passende beker voor het dagelijkse kopje thee of koffie.

Je kunt alleen het beste uit een ander halen,
als je iedere dag ook het beste uit jezelf haalt!

Klik hier voor de nieuwe strategische koers.

 

Wet Werk en Zekerheid

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden en dagen veel gehoord over de Wet werk en zekerheid. Deze wet heeft tot doel om werknemers meer baanzekerheid te bieden. Dat doel begrijpen we, maar het gevolg van deze wet is dat het voor besturen moeilijk is vervangers aan te stellen voor zieke leraren. Tijdens de actieweek in maart van dit jaar hebben we dit in Fryslân al aangetoond. Het heeft toen enigszins effect gehad bij de cao-besprekingen, maar lang niet voldoende.

We hebben enkele vragen en antwoorden op een rij gezet. We hopen u hiermee meer inzicht te geven in het hoe en waarom van de problemen en de ontwikkelingen die gaande zijn.

Met een vriendelijke groet,

Rika Tulner
Voorzitter college van bestuur
Nije Gaast

Klik op onderstaande link voor de informatiebrief aangaande de WWZ

Informatiebrief WWZ