Anna Geesje, Sophie, Daley, Steven en Rinse ontvangen hun chromebook uit handen van Rika Tulner.

 

September 2020 – Nije Gaast geeft haar scholen chromebooks!

Naast papieren boeken en werkschriften neemt het gebruik van digitale middelen op de scholen van Stichting Nije Gaast een steeds grotere plaats in. Veel lesstof wordt aangeboden via digitale oefen- en verwerkingssoftware. Leerlingen werken dan niet meer in werkschriften, maar verwerken hun lessen in hun eigen digitale omgeving. Om leerlingen toegang te geven tot die digitale lesstof, is het van belang dat zij kunnen beschikken over een device. In de afgelopen jaren heeft Nije Gaast een grote slag gemaakt door ervoor te zorgen dat op alle scholen de infrastructuur sterk op orde is en dat leerlingen de mogelijkheid hebben om te werken op een computer.

De digitalisering gaat steeds verder: Door leerlingen met een eigen device te laten werken kunnen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Daarnaast blijkt het thuiswerken en online thuis lessen volgen voor leerlingen die gewend zijn met een chromebook te werken, zo goed als probleemloos te verlopen. Een uitkomst in deze tijd voor kinderen met op corona lijkende klachten, die nu daarom noodgedwongen thuis moeten blijven.

Omdat Nije Gaast innovatief onderwijs hoog in het vaandel heeft staan en het onderwijs in Coronatijd zo goed mogelijk door wil laten gaan, heeft het college van bestuur besloten om voor alle leerlingen vanaf groep 4 een chromebook beschikbaar te stellen!

Chromebooks zijn ideaal voor gebruik in de klas. Leerlingen slaan hun bestanden op in de cloud. Op welk chromebook ook ingelogd wordt: zij zien altijd hetzelfde scherm en hebben altijd toegang tot hun eigen bestanden, ook wanneer ze nu noodgedwongen thuis moeten blijven.

Rika Tulner, voorzitter college van bestuur van het college van Nije Gaast, heeft de eerste nieuwe chromebooks uitgereikt aan de leerlingen van CBS de Skutlús te Stavoren en de ICT-er van de school. De chromebooks werden door de kinderen met enthousiasme ontvangen! Zie bijgaande foto.

De andere scholen van Nije Gaast hebben inmiddels hun chromebooks en de bijbehorende oplaadkasten ook ontvangen. Er is met veel enthousiasme op gereageerd door de kinderen!

Fotograaf: Lienke Boot

 

Juni 2020 – Onthulling nieuwe naam school na fusie KBS Op ‘e Terp en de Stapstien

Per 1 augustus zijn de christelijke basisscholen Op ‘e terp in Sondel en De Stapstien in Nijemirdum tot één plattelandsschool in Nijemirdum gefuseerd.

Een nieuwe school heeft een nieuwe naam nodig. Daarom werden ouders en teamleden gevraagd een voorstel voor een nieuwe naam in te leveren. Uit de vele inzendingen werd door een commissie  een selectie gemaakt van 5 namen waarop kon worden gestemd. Op 30 juni werd bij basisschool Op ‘e Terp in Sondel met een historische tractor met een kar erachter een kist bezorgd met daarin de nieuwe naam.

Jorrit en Redmer (kinderen van de bedenker van de nieuwe naam) deden samen met bestuurder Rika Tulner, de onthulling. De plattelandsschool voor Sondel en Nijemirdum heet Kristlike Basis Skoalle de Ferbining.

Fotograaf: Alex van Dal – oud directeur a.i.

 

Presentatie Strategische koers Nije Gaast

Met een feestelijke middag werd de nieuwe strategische koers van Nije Gaast gepresenteerd aan alle medewerkers.

De koers is tot stand gekomen vanuit meedenken van organisaties en gemeenten waarmee we samenwerken alsook vanuit intern meedenken: van directeurenoverleg, RvT, GMR, MR, teams en kinderen van onze scholen.

Onze identiteit, missie en visie zijn opnieuw beschreven. We zetten de komende jaren in op vier onderwijspijlers. En als Nije Gaast investeren we in deze vier pijlers! We willen het beste uit ieder kind halen. Dat betekent ook dat we iedere dag het beste uit onszelf willen halen. Dat we morgen beter willen zijn dan vandaag!

Innovatief..? Educatieve games zijn geïntroduceerd op deze middag. Om betekenisvol te leren zijn er hele mooie nieuwe ontwikkelingen!

We sluiten met elkaar af met een hapje en drankje omdat elkaar ontmoeten ook altijd heel gezellig is! Elke medewerker keert naar huis terug met het nieuwe document en een passende beker voor het dagelijkse kopje thee of koffie.

Je kunt alleen het beste uit een ander halen,
als je iedere dag ook het beste uit jezelf haalt!

Klik hier voor de nieuwe strategische koers.

 

Wet Werk en Zekerheid

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden en dagen veel gehoord over de Wet werk en zekerheid. Deze wet heeft tot doel om werknemers meer baanzekerheid te bieden. Dat doel begrijpen we, maar het gevolg van deze wet is dat het voor besturen moeilijk is vervangers aan te stellen voor zieke leraren. Tijdens de actieweek in maart van dit jaar hebben we dit in Fryslân al aangetoond. Het heeft toen enigszins effect gehad bij de cao-besprekingen, maar lang niet voldoende.

We hebben enkele vragen en antwoorden op een rij gezet. We hopen u hiermee meer inzicht te geven in het hoe en waarom van de problemen en de ontwikkelingen die gaande zijn.

Met een vriendelijke groet,

Rika Tulner
Voorzitter college van bestuur
Nije Gaast

Klik op onderstaande link voor de informatiebrief aangaande de WWZ

Informatiebrief WWZ