Hieronder vindt u een link waarmee u de notulen van de GMR kunt downloaden:

GMR nieuws december 2017