De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR) van Stichting Nije Gaast zoekt met ingang  van 1 augustus 2019 twee nieuwe leden die vanuit interesse en maatschappelijke betrokkenheid zitting willen nemen in de GMR.  

EEN OUDERLID

EEN PERSONEELSLID

voor een zittingsperiode van 4 jaar.

 

Stichting Nije Gaast verzorgt onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Op dit moment vallen 10 scholen onder de stichting.

In onderstaande beschrijvingen kunt u lezen wat er wordt verwacht van een GMR lid.

 

Een  GMR lid

 • respecteert de grondslag van de Stichting
 • is gericht op samenwerking
 • is in staat belangen van de Stichting, die anders kunnen zijn dan een eigen belang of een individueel schoolbelang, objectief af te wegen
 • beschikt over een goede instelling om in een team te functioneren
 • is een goede vragensteller zodat onderwerpen zich voor de GMR verhelderen
 • is in staat om feedback te geven en te ontvangen
 • beschikt over voldoende tijd
 • is gemotiveerd om Stichting Nije Gaast van feedback te voorzien
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • heeft een brede belangstelling voor onderwijs
 • denkt op hoofdlijnen
 • reageert proactief
 • neemt deel aan aangeboden scholingen

 

Een GMR lid reageert als eenheid (team) naar buiten in overleggen en contacten

 

Kandidaten kunnen zichzelf verkiesbaar stellen en kunnen worden voorgedragen.

Meer informatie over de vacature en de werkwijze van de GMR leest u op de website van Nije Gaast: www.nijegaast.nl

Voor vragen kunt u  contact opnemen met:

Henriëtte Meijer (voorzitter en personeelslid) email: h.de.witt@nijegaast.nl, tel: 0514 603832, maandag en dinsdag aanwezig.

 

Bent u  geïnteresseerd om in de GMR zitting te nemen, mail dan uiterlijk t/m 31 mei naar GMR@nijegaast.nl dan gaan wij met u in gesprek.

 

Vriendelijke groet, GMR Nije Gaast

Werkwijze GMR

Procedure