Duurzaamheid.

Duurzaamheid in Onderwijs

Kinderen leren duurzaam met onze wereld om te gaan. Dat willen we hen graag leren.

Wij zijn voorbijgangers in de tijd. Rentmeesters  in het gebruik. We willen kinderen meegeven dat ze een verantwoordelijkheid hebben om de wereld waarin zij opgroeien gezond door te geven. Generaties lang.

Om kinderen te leren omgaan met duurzaamheid en om als Nije Gaast te onderstrepen dat we dit belangrijk vinden heeft Nije Gaast geïnvesteerd in het project Energy Challenge. Al onze scholen hebben de afgelopen jaren hieraan deelgenomen. Kinderen en leerkrachten werden op een speelse, eigentijdse en zichtbare manier duidelijk gemaakt hoe de school zorgvuldig met energie om kan gaan. En wat ze met elkaar daarin kunnen veranderen. Het is een prachtig en uitnodigend project. Daar moet het niet bij blijven! Leerkrachten en kinderen worden gestimuleerd hier de komende jaren aan verder te werken.  Meer informatie over Energy Challenge http://energychallenges.nl

Wij proberen een voorbeeld te zijn, hoe klein ook. We juichen het toe dat onze scholen vanuit hun visie het duurzaamheidsdenken in hun onderwijs en pedagogische opdracht verwerken voor al onze kinderen. De komende jaren gaan we hier in het onderwijs extra aandacht aan geven.

 

Duurzaamheid in gebouwen

We nemen ook de verduurzaming van onze schoolgebouwen serieus. En pakken dat strategisch aan. De strategische keuzes hebben we gefundeerd op het rapport van energieadviesbureau Enodes uit Lelystad.

Voor al onze scholen kiezen we in ieder geval energielabel B. We hebben t/m 2020 geïnvesteerd in  het maximaal aantal  zonnepanelen. Vanaf 2020 krijgt de verduurzaming concreet vorm door te werken met hoogrendementsglas, met vloerisolatie, dakisolatie enz.  Al onze scholen hebben in 2020 LED- verlichting ontvangen in nieuwe armaturen. In nieuw te bouwen scholen wordt er gasloos gebouwd.

Bij elkaar zorgen onze keuzes ervoor dat Nije Gaast 49 procent CO2 zal besparen in 2030 ten opzichte van 1990. Dat is boven de norm die daarvoor gesteld is. Wij zien dit als onze morele opdracht.

 

Dat valt op!

Dat onze duurzaamheidsprojecten opvallen blijkt uit de publicatie op de website van Enodes:

https://enodes.nl/project/dvip-basis-voor-verduurzaming-friese-scholen/

Ook landelijk is onze aanpak en werkwijze opgevallen en een goed voorbeeld voor andere onderwijsorganisaties. Ons voorbeeld is te vinden op de websites van RuimteOK.  U kunt het volledige artikel via RuimteOK via deze link bekijken.

Op www.scholenopkoers.nl staat onder de praktijkervaringen een verkorte versie van het artikel.

https://scholenopkoersnaar2030.nl/praktijkervaringen/nije-gaast-control-bij-verduurzaming-scholen