Duurzaamheid.

Kinderen leren zorgvuldig met onze wereld om te gaan. Dat willen we hen graag leren.

Wij zijn voorbijgangers in de tijd. Rentmeesters  in het gebruik. We willen kinderen meegeven dat ze een verantwoordelijkheid hebben om de wereld waarin zij opgroeien gezond door te geven. Generaties lang.

Om kinderen te leren omgaan met duurzaamheid en om als Nije Gaast te onderstrepen dat we dit belangrijk vinden heeft Nije Gaast geïnvesteerd in het project Energy Challenge. Al onze scholen nemen hier aan deel. Kinderen en leerkrachten worden op een speelse, eigentijdse en zichtbare manier duidelijk gemaakt hoe de school zorgvuldig met energie om kan gaan. En wat ze met elkaar daarin kunnen veranderen. Het is een prachtig en uitnodigend project. Daar moet het niet bij blijven! Leerkrachten en kinderen worden gestimuleerd hier de komende jaren aan verder te werken. Een project als start om met duurzaamheid op de scholen verder te gaan.

Meer informatie over Energy Challenge http://energychallenges.nl