Vanaf 2013 is er bij ons op school een werkgroep ouderbetrokkenheid actief. Deze werkgroep bestaat uit 5 ouders, een leerkracht en de directeur en behartigt de betrokkenheid van alle ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de schoolontwikkeling. Zo werken we samen aan ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Deze werkgroep komt zo’n 5 à 6x per jaar bij elkaar en gebruiken als leidraad de 10 criteria van ouderbetrokkenheid. Deze criteria komen in een cyclus van 3 jaar weer ter sprake om alle punten goed te blijven monitoren en up-to-date te houden.

 

Klik hier om een overzicht te krijgen van deze 10 criteria.

Klik hier om de ‘Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid’ te lezen van de school