Verlofregelingen voor kinderen

 

Naast de reguliere schoolvakanties mag u in enkele gevallen extra schoolverlof aanvragen. Het formulier waarop u deze aanvraag kunt doen, kunt u hier downloaden. Op dit formulier leest u de wettelijke regelingen hiervoor.

Het zou fijn zijn als u de huisarts- en tandartsbezoeken waar mogelijk buiten schooltijd plant, om zoveel mogelijk de rust te bewaren op school. Alvast onze dank hiervoor.