Op onze school werken we vanaf schooljaar 2016-2017 met een continurooster.

Op maandag t/m vrijdag beginnen de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. De middagpauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur. De leerlingen eten dan eerst in de klas (15 min.) en spelen vervolgens op het plein (15 min.).

Bijzonderheden:

Groep 1 heeft iedere woensdagmiddag vrij. De groepen 1 t/m 4 hebben iedere vrijdagmiddag vrij.