Schoolgids

Lees hieronder onze schoolgids. In de schoolgids vindt u de belangrijkste informatie over onze school in een overzichtelijk boekwerkje. Mocht u na het lezen van de schoolgids vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Download

Schoolgids CBS De Wâlikker

 

Schoolplan

Elke school beschrijft eens in de vier jaar haar beleid en doelstellingen in een schoolplan. Het actuele schoolplan is geschreven voor de periode 2019-2023. Hieronder kunt u dit schoolplan lezen. Het schoolplan is een plan op hoofdlijnen. Jaarlijks wordt een schooljaarplan geschreven om de concrete doelstellingen voor dat schooljaar uit te werken. Het schooljaarplan 2019/2020 kunt u ook hieronder lezen. Heeft u naar aanleiding van ons schoolplan/schooljaarplan vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de directeur

Download

Schoolplan 2019-2023
Schooljaarplan 2020/2021

 

Andere schooldocumenten

Hieronder kunt u enkele andere schooldocumenten lezen:

Download

Protocol Social Media voor ouders | Nije Gaast – Wâlikker
Protocol Social Media voor leerlingen | Wâlikker