De ouderraad bestaat uit zo’n 6 ouders en een leerkracht als contactpersoon. Zij komen ongeveer 8 à 9 keer per jaar bij elkaar. De OR ondersteunt door hulp te bieden bij het organiseren van allerlei (buiten)schoolse activiteiten. Ze zorgen voor een goede besteding van de ouderbijdrage en hebben naast de ondersteunende rol ook een adviserende rol ten aanzien van de (buiten)schoolse activiteiten.