Visie

Ieder kind is uniek. Wij bieden toekomstgericht en uitdagend onderwijs op maat, waarmee wij ieder kind de kans geven om zich op eigen niveau te ontwikkelen. We willen leerlingen mede eigenaar maken van hun leerproces. Ze mogen hierbij eigen keuzes maken ter vergroting van hun intrinsieke motivatie en talentontwikkeling. We willen daarbij aanspraak maken op de talenten van zowel leerling, team als ouders. Daarbij vinden wij een open en betrokken sfeer en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wezenlijk belang.

Missie

“Alles wat aandacht krijgt groeit”. Het onderwijs op De Wâlikker komt tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie (prof. dr. Luc Stevens).

Relatie

Ik voel me veilig, ik voel me thuis. De behoefte om emotioneel vrij te zijn. De relatie met ouders/ verzorgers, de relatie met andere kinderen. Het ontwikkelen van vriendschappen.

Competentie

Ik kan het. De uitdaging groot te willen worden. De ontwikkeling van samen spelen en werken. De omgang met de omgeving en de materialen. De competentie met betrekking tot het omgaan met de wereld.

Autonomie

Ik wil het zelf.