De medezeggenschapsraad bestaat op onze school uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De ouders van de MR worden gekozen door de ouders van school. De medezeggenschapsraad beoordeelt de gang van zaken op De Wâlikker. Er is wettelijk vastgelegd voor welke zaken de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft en voor welke zaken de medezeggenschapsraad adviesrecht heeft. De raad heeft dus op schoolniveau adviezen instemmingsrecht naar de directeur en niet naar het bestuur, of de algemene directie.

Het reglement van de MR vindt u hier.