Om goed samen te werken met u als ouders en leerlingen is een goede communicatie van wezenlijk belang. We werken samen als ‘team’ van ouders, leerlingen en leerkrachten. Binnen deze ‘driehoek’ heerst een basis van vertrouwen, mede door goede communicatie.

Wij gaan graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind, zodat u betrokken blijft bij deze ontwikkeling en de schoolontwikkeling. Ook nodigen we u van harte uit om mee te denken bij bepaalde vraagstukken en/of mee te helpen bij activiteiten die op school plaats vinden.

De gesprekken over de ontwikkeling van uw kind vinden doorgaans plaats tijdens contact- en rapportavonden, of tussendoor in een persoonlijke gesprekken.

Praktische informatie krijgt u via de maandelijkse nieuwsbrief, de activiteitenkalender, de website of via onze nieuwe ‘Parro-app’ op uw telefoon of tablet.

Onder het tabblad ‘Schoolinformatie’ vindt u onze schoolgids, waarin u meer kunt lezen over de organisatie van ons onderwijs en onze visie en aanpak daarbij.