Dit zijn wij!

‘De Stapstien’ is een Christelijke basisschool met ongeveer 50 leerlingen. We werken met het team in 3 combinatie groepen die per schooljaar kunnen variëren.

De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Dit betekent dat we de waarden en normen, die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt, willen vertalen in het leven van hier en nu. KBS ‘De Stapstien’ staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar, mits de ouders het uitgangspunt van de school zullen respecteren.

We gebruiken de methode ‘Trefwoord’ bij onze godsdienst lessen. Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. Dichtbij; in de groep, het gezin en het dorp. Veraf; door projecten voor kinderen die het minder goed hebben dan wij. Ieder jaar kiezen de kinderen van groep 8 een project dat we ondersteunen en waar we van kunnen leren.