Lunchpauze

Op CBS De Stapstien werken we met een verkort rooster. De kinderen gaan van 8.30-14.30 uur naar school. De kinderen eten hun lunch, in hun eigen lokaal, op school.  Op woensdagmiddag zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij.

De leerkrachten lunchen met de kinderen. Op maandagmiddag en donderdagmiddag wordt de pleinwacht verzorgd door ouders via Stichting Cajas.

Voor de pauzes op dinsdag en vrijdag zijn we nog op zoek naar begeleiders voor de pleinwacht. Voor verdere informatie, aanmelding en contactgegevens verwijzen we u naar de website van Stichting Cajas: www.cajas.nl