image

Welkom op KBS 'de Stapstien'

De naam van onze school is: ‘De Ferbining’. De naam is ontstaan na de fusie van KBS Op 'e Terp te Sondel en KBS de Stapstien te Nijemirdum. Twee scholen en twee dorpskernen worden hierdoor aan elkaar verbonden. We zoeken samen naar de verbinding, de ferbining, in ons lesgeven, in ons leren en in onze ontmoetingen. Samen maken we met KBS de Ferbining een nieuwe start!

Lees meer

Tablets

Momenteel werken we met tablets en laptops. De opgaven van rekenen, taal en spelling, die voorafgaande jaren in het boek stonden, staan nu op de tablets. De leerlingen vullen het antwoord in en ze krijgen direct feedback: ‘Is mijn antwoord goed of fout?’ Dat is een groot voordeel.
Daarnaast kan de leerkracht snel zien welke opgaven lastig zijn voor de leerlingen of welke leerlingen vastlopen en daar direct op inspelen met de instructie.

Digitaal onderwijs

We zijn m.i.v. september 2017 van start gegaan met het digitaal verwerken van de opdrachten voor rekenen, taal en spelling. De opdrachten die in het boek staan, staan nu op de computer. De leerlingen hoeven de antwoorden niet meer in het schrift te schrijven maar kunnen deze op de computer invullen. Het grootste voordeel van het digitale werken is dat de leerlingen direct feedback krijgen op het gegeven antwoord. De software laat niet alleen zien wat een leerling goed of fout heeft gedaan, maar geeft de leerling ook aanwijzingen om de opdracht goed te kunnen maken en verder te kunnen werken.

Met de resultatenmonitor kan de leerkracht meteen de voortgang van de leerlingen volgen en ziet wie wat heeft wat gemaakt en hoe dat is gegaan. De leerkracht kan op deze manier ook direct hulp bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben. Ze kan de juiste aandacht op het juiste moment geven. Door digitale leermiddelen te gebruiken kunnen we op maat les geven en vergroten we het zelfstandig werken van leerlingen.

Laatste nieuws

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan het thema vroeger, nu en de toekomst. We hebben veel geleerd en gemaakt. U kunt dit op deze website bekijken. Klik op het tabblad ‘voor leerlingen’ en dan ‘uit de groepen’.