De Skutslús biedt onderdak aan ruim 60 leerlingen die les krijgen van 7 enthousiaste leerkrachten in 4 combinatiegroepen.
Naast de 7 leerkrachten, de directeur en de Intern begeleider, zijn er ook nog een administratief medewerker en een conciërge werkzaam op onze school.

De groepsindeling voor schooljaar 2022-2023 is als volgt:

Groep 1-2: juf Ank

Groep 3-4: juf Anja en juf Gerda

Groep 5-6: juf Sjoerdtje en juf Gerda

Groep 7-8: juf Geertje en meester Bart

IB-er a.i. van de CBS de Skutslús is Tinie de Jong

Roelofje van Dijk is op maandag aanwezig voor administratieve werkzaamheden.

Geert Talsma, onze conciërge,  is op dinsdag aanwezig.

Op maandag- , dinsdag- en donderdagochtend is juf Rina Haantjes ter ondersteuning aanwezig bij de groepen 3 t/m 8.

Onze directeur is Harm Kloosterman. Hij is op wisselende dagen in de week aanwezig op de Skutslús (ma-do).

CBS de Skutslús is een christelijke school. Dat betekent dat wij de bijbel zien als een wegwijzer voor het leven. Dat merkt u aan bijvoorbeeld de dagopeningen en vieringen en aan de manier waarop wij omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. Onze leerkrachten besteden in de lessen ook aandacht aan andere levensovertuigingen. Dat houdt tevens in dat ouders en leerlingen met andere achtergronden van harte welkom zijn op onze school! Respect voor elkaar vinden wij daarbij vanzelfsprekend.