De Skutslús biedt onderdak aan ruim 60 leerlingen die les krijgen van 7 enthousiaste leerkrachten in 4 combinatiegroepen.
Naast de 7 leerkrachten, de directeur en de Intern begeleider, zijn er ook nog een administratief medewerker, een Plusklas leerkracht en een conciërge werkzaam op onze school.

De groepsindeling voor schooljaar 2022-2023 is als volgt:

Groep 1-2: juf Henderika en juf Sjieuwke

Groep 3-4: juf Anja

Groep 5-6: juf Sjoerdtje en juf Gerda

Groep 7-8: juf Geertje en juf Susan

IB-er a.i. van de CBS de Skutslús is mevrouw Mirjam Kieskamp.

Mevrouw Roelofje van Dijk is op vrijdag aanwezig voor administratieve werkzaamheden.

De heer Geert Talsma, onze conciërge,  is op dinsdag aanwezig.

De Plusklas-juf is juf Gerda Groenewoud. Zij is op dinsdag en woensdag de juf van alle Plusklas-leerlingen uit de stichting. Ook is ze af en toe op maandag of donderdag aanwezig in de groepen 1 t/m 8 voor  werkdrukvermindering van de leerkrachten.

Op maandag- en donderdagochtend is juf Rina Haantjes ter ondersteuning aanwezig bij de groepen 5 t/m 8.

Onze directeur ad interim is de heer Jurgen Bruggeman. Hij is op wisselende dagen in de week aanwezig op de Skutslús.

CBS de Skutslús is een christelijke school. Dat betekent dat wij de bijbel zien als een wegwijzer voor het leven. Dat merkt u aan bijvoorbeeld de dagopeningen en vieringen en aan de manier waarop wij omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. Onze leerkrachten besteden in de lessen ook aandacht aan andere levensovertuigingen. Dat houdt tevens in dat ouders en leerlingen met andere achtergronden van harte welkom zijn op onze school! Respect voor elkaar vinden wij daarbij vanzelfsprekend.