De Skutslús biedt onderdak aan ruim 70 leerlingen die les krijgen van 7 enthousiaste leerkrachten in 4 combinatiegroepen.
Naast de 7 leerkrachten, de directeur en de Intern begeleider, zijn er ook nog een administratief medewerker, een Plusklas leerkracht en een conciërge werkzaam op onze school.

De groepsindeling voor schooljaar 2020-2021 is als volgt:

Groep 1-2: juf Anja Seinen en juf Henderika de Koe

Groep 3-4: juf Anja Seinen en juf Anita Zijlstra

Groep 5-6: juf Sjoerdtje Hoekstra en meester Ayelt van Zuiden

Groep 7-8: juf Geertje Dijkstra en juf Lisa Walstra

IB-er van de CBS de Skutslús is mevrouw Marije de Vries- Siemensma.

Mevrouw Roelofje van Dijk is op vrijdag aanwezig voor administratieve werkzaamheden.

De heer Geert Talsma, onze conciërge,  is op dinsdag aanwezig.

De Plusklas-juf is juf Gerda Groenewoud. Zij is op dinsdag en woensdag de juf van alle Plusklas-leerlingen uit de stichting. Ook is ze af en toe op maandag of donderdag aanwezig in de groepen 1 t/m 8 voor  werkdrukvermindering van de leerkrachten.

Op maandag- en donderdagochtend is juf Rina Haantjes ter ondersteuning aanwezig bij de groepen 5 t/m 8.

Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend is juf Anita van der Heijden ter ondersteuning aanwezig bij de groepen 3 en 4.

Onze directeur, de heer Pieter Jongsma, is ook directeur van CBS de Klinkert in Sloten. Hij is van maandag tot donderdag op één van beide scholen aanwezig.

CBS de Skutslús is een christelijke school. Dat betekent dat wij de bijbel zien als een wegwijzer voor het leven. Dat merkt u aan bijvoorbeeld de dagopeningen en vieringen en aan de manier waarop wij omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. Onze leerkrachten besteden in de lessen ook aandacht aan andere levensovertuigingen. Dat houdt tevens in dat ouders en leerlingen met andere achtergronden van harte welkom zijn op onze school! Respect voor elkaar vinden wij daarbij vanzelfsprekend.