Voor informatie ten aanzien van het aanvragen van verlof verwijzen wij u naar de volgende site:

Handboek leerplicht Fryslan

Vakantieverlof regeling 2022-2023