Regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0

In de periode 2017-2019 doet onze school mee met het programma Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Doel is om een nog betere samenwerking tussen school en ouders te bewerkstelligen in het belang van de ontwikkeling van alle leerlingen.
De regiegroep werkt de 10 indicatoren van positieve ouderbetrokkenheid uit en komt daarvoor een aantal keren per schooljaar bijeen.

Zo heeft de regiegroep met elkaar gesproken over de visie Ouderbetrokkenheid. Ze komen tot de volgende formulering:

 

‘Op de Skutslús zijn leerkrachten en ouders samen verantwoordelijk

voor de ontwikkeling van het kind.

De samenwerking is niet vrijblijvend

en op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect en open communicatie’

 

Deze visie is onze leidraad om dit schooljaar 2019-2020 Ouderbetrokkenheid 3.0 goed op de kaart te zetten en uiteindelijk het certificaat dat erbij hoort te behalen, zodat iedereen weet dat wij ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan.

 

Startgesprekken

In het kader van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn we dit schooljaar ook begonnen met het houden van startgesprekken: een gesprek tussen leerkracht, ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek maken we met elkaar een communicatieplan op maat en bespreken we onder andere de volgende vragen:

  • Wat verwachten we van elkaar?
  • Wanneer en hoe hebben we contact met elkaar?
  • Waar willen we dit schooljaar aan gaan werken?
  • Wat wil de leerling leren?
  • Hoe kan de leerkracht de leerling het beste helpen? Welke rol kunnen de ouders daarbij vervullen?