Inleiding

Iedere schoolorganisatie verwerkt persoonsgegevens en dient de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers en leerlingen zo goed mogelijk te beschermen.

Stichting Nije Gaast dient daarbij de verplichte maatregelen zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen.

Onderstaande formulieren zijn een onderdeel van deze maatregelen. Hierin legt Stichting Nije Gaast afspraken met betrokkenen vast omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. Hiermee wil Stichting Nije Gaast duidelijkheid geven over het beleid en de regels van onze organisatie over de omgang met privacy en de verwerking van persoonsgegevens van haar medewerkers en de leerlingen en hun ouders.

Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we in Nederland onder meer naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De tekst van de AVG en de daarop gebaseerde regelgeving is eveneens op deze website terug te vinden.

Mevrouw Lienke Boot is functionaris gegevensbescherming voor Stichting Nije Gaast. Voor vragen of opmerkingen kunt u via mail privacy@nijegaast.nl contact met haar opnemen. Op maandag, dinsdag en woensdag is zij telefonisch te bereiken op het bestuursbureau te Balk.

Formulieren bestemd voor medewerkers:

Privacyreglement medewerkers

Opgave verwerkte informatie medewerkers

Formulieren bestemd voor leerlingen en ouders:

Privacyreglement leerlingen

Opgave verwerkte gegevens leerlingen