Op deze site, onder het kopje voorlopig inschrijfformulier, kunt u uw kind alvast aanmelden voor onze school. U wordt dan uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de schooldirecteur, de heer Pieter Jongsma. Na het gesprek met de schooldirecteur, zal de inschrijving definitief worden gemaakt.

Plaatsing in groep 0 of 1

Ouders die te kennen geven hun kind(eren) op onze school te willen plaatsen, krijgen een uitnodiging om hun kind vlak voor de vierde verjaardag enkele ochtenden mee te laten draaien in de kleutergroep (in overleg met juf Henderika of juf Anja). Wij streven ernaar dat onze leerlingen binnen acht jaar de basisschool kunnen doorlopen. Kinderen die voor 1 oktober jarig zijn worden automatisch in groep 1 geplaatst.

Kinderen die in de maanden oktober, november en december vier jaar zijn geworden, gaan in principe in augustus van het volgende jaar over naar groep 2. Is dit gezien de resultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling niet mogelijk dan wordt dit met de ouders besproken.

  • Het eerste gesprek vindt plaats in februari.
  • In mei (of in ieder geval voor de vakantie) vindt de beslissing plaats.

Opmerking: Bij de beslissing wordt gebruik gemaakt van een zgn. ‘beslissingsblad’, zodat de school een weloverwogen keus kan maken over het te volgen basisschooltraject.

De kinderen die in de maanden januari t/m juni jarig zijn worden in groep 0 geplaatst.