image

Welkom op CBS de Skutslús

Een schutsluis maakt het voor schepen mogelijk om zich van het ene water naar het andere water te verplaatsen. Als de deuren gesloten zijn, bevindt het schip zich in veilig vaarwater.

Zo is het ook op CBS De Skutslús in Stavoren! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt op onze school. Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling!

Wilt u meer weten over onze school? Kijkt u daarvoor rustig rond op deze website.

Lees meer

Laatste nieuws

Met ingang van 15 januari gaan we op de dinsdag- en vrijdagmiddagen met alle groepen gericht werken aan talentontwikkeling. Alle leerlingen kunnen dan een keuze maken uit een ruim aanbod van workshops op het gebied van techniek, creativiteit, muziek, drama en wereldoriëntatie. Drie weken lang wordt er vervolgens gewerkt aan een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld een robot bouwen en programmeren, figuurzagen, werken met oost-Indische inkt of papier maché. Na deze drie weken volgt er een nieuwe workshop-ronde.

We hopen hiermee een goede aanzet te geven voor het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen. Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Of wat wil je juist ontdekken en ontwikkelen?

Nieuwe speeltoestellen!

De gemeente heeft drie nieuwe speeltoestellen geplaatst op het schoolplein van De Skutslús: Twee schommels en twee klim- en klautertoestellen. Onder de speeltoestellen zijn in de week erna ook veilige rubbertegels gelegd zodat iedereen optimaal kan spelen.

Het is mooi om te zien hoeveel jeugd er ook na schooltijd op het plein afspreekt om te spelen, rennen en klauteren. We hopen nog lang gebruik te kunnen maken van deze fijne, veilige speelplek en hopen dat we er met elkaar zorg voor kunnen dragen alles netjes en heel te houden.

 

Techniek op de Skutslús

Techniek in het basisonderwijs staat volop in de belangstelling. Vanaf 2020 krijgen alle basisschoolleerlingen techniek. Vele scholen zijn enthousiast gestart. Maar hoe geef je techniek een goede plek in het onderwijs? Een harmonische ontwikkeling van kinderen richt zich niet alleen op kennis overdragen, maar ook op onderzoeken en ontdekken. Maar hoe kan je dat vormgeven binnen het reguliere lesrooster?

Dit schooljaar zien wij dit als een van onze belangrijkste speerpunten. Juf Geertje van de groep 7-8, groot liefhebber van techniek, is gestart met het samenstellen van leskisten met techniek-opdrachtkaarten per groep. De komende maanden gaan we hier in elke groep mee aan het werk. U zult er van uw kind vast en zeker meer over horen!

En we hebben een winnaar!

Op donderdagmiddag 15 november werd in het speellokaal de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. Tien leerlingen uit groep 3 tot en met 8 streden om de eer de beste voorlezer van de school te worden.

De deskundige jury had de moeilijke taak om alle voorlezers te beoordelen en de winnaar bekend te maken. Uiteindelijk was Ruben Sijtsma uit groep 8 de beste van de school met zijn voorleesstukje uit ‘Harry Potter, en de steen der wijzen’ van J.K.Rowling. Gefeliciteerd Ruben en we wensen je alvast veel succes in de volgende ronde!