image

Welkom op CBS de Skutslús

Een schutsluis maakt het voor schepen mogelijk om zich van het ene water naar het andere water te verplaatsen. Als de deuren gesloten zijn, bevindt het schip zich in veilig vaarwater.

Zo is het ook op CBS De Skutslús in Stavoren! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt op onze school. Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling!

Wilt u meer weten over onze school? Kijkt u daarvoor rustig rond op deze website.

Lees meer

Nieuwe speeltoestellen!

 

De gemeente heeft drie nieuwe speeltoestellen geplaatst op het schoolplein van De Skutslús: Twee schommels en twee klim- en klautertoestellen. Onder de speeltoestellen zijn in de week erna ook veilige rubbertegels gelegd zodat iedereen optimaal kan spelen.

Het is mooi om te zien hoeveel jeugd er ook na schooltijd op het plein afspreekt om te spelen, rennen en klauteren. We hopen nog lang gebruik te kunnen maken van deze fijne, veilige speelplek en hopen dat we er met elkaar zorg voor kunnen dragen alles netjes en heel te houden.

 

Plusklas maakt QR-codes route voor Balk

Groep 7/8 van de Plusklas van Nije Gaast was het afgelopen jaar onder andere bezig met lessen over digitalisering. Juf Gerda Groenewoud nam contact op met Balk Vooruit en vroeg of het een idee was dat de plusklas de QR codes voor Balk zou gaan maken.

Zo kwam het dat alle leerlingen een pand in Balk hebben uitgekozen en hierbij informatie over de geschiedenis hebben gezocht. Een aantal leerlingen hebben een speciale website hiervoor gemaakt  waarop de informatie werd gezet. Vervolgens heeft ieder van het gekozen pand een QR code gemaakt.

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen de QR-codes officieel aangeboden aan Balk Vooruit. Met een mobiele telefoon of tablet kan men nu met de app ”QR barcode scanner”, de codes scannen. Men krijgt dan een link te zien waarmee men rechtstreeks naar de geschiedenis van het betreffende pand gaat.

Als blijkt dat er veel gebruikt van gemaakt wordt,  zal dit volgend schooljaar een vervolg krijgen zodat nog meer panden voorzien worden van een QR code.

We zijn weer begonnen!

 

Na een fijne zonnige zomervakantie hebben we weer een frisse start gemaakt van het nieuwe schooljaar 2018-2019!

We starten weer met vier groepen en heten de nieuwe leerlingen, en vooral de leerlingen uit Molkwerum, van harte welkom op de Skutslús.

Groep 5-6 start dit jaar met het werken met een eigen iPad. Spannend, maar ook weer een mooie nieuwe uitdaging voor de leerkrachten en de leerlingen.

Ook beginnen we dit jaar met een nieuwe taal- en spellings-methode STAAL in groep 3-8. Groep 3 start ook met de spikplinternieuwe Veilig Leren Lezen methode. Het is veel, maar we zetten er met z’n allen de schouders onder!

De eerste weken noemen we de Gouden Weken waarin er veel aandacht is voor de groepsvorming door middel van allerlei activiteiten en spelletjes.