image

Welkom op CBS de Skutslús

Een schutsluis maakt het voor schepen mogelijk om zich van het ene water naar het andere water te verplaatsen. Als de deuren gesloten zijn, bevindt het schip zich in veilig vaarwater.

Zo is het ook op CBS De Skutslús in Stavoren! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt op onze school. Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling!

Wilt u meer weten over onze school? Kijkt u daarvoor rustig rond op deze website.

Lees meer

Laatste nieuws

We zijn weer open!!!

Wat fijn; na zes weken thuisonderwijs zijn maandag 11 mei de schooldeuren weer open gegaan voor onze leerlingen.

Natuurlijk is alles nog niet zo als het was en gaan we voor 50% naar school. Ook moeten we ons houden aan allerlei nieuwe afspraken door de 1,5m samenleving, maar we zijn blij alle kinderen weer te kunnen zien en onze reguliere lessen weer te kunnen opstarten.

Nieuwe speel-huisje voor het schoolplein!

De gemeente heeft vorig jaar drie nieuwe speeltoestellen geplaatst op het schoolplein van De Skutslús: Twee schommels en twee klim- en klautertoestellen. Onder de speeltoestellen zijn ook veilige rubbertegels gelegd zodat iedereen optimaal kan spelen.

Het is mooi om te zien hoeveel jeugd er ook na schooltijd op het plein afspreekt om te spelen, rennen en klauteren. We hopen nog lang gebruik te kunnen maken van deze fijne, veilige speelplek en hopen dat we er met elkaar zorg voor kunnen dragen alles netjes en heel te houden.

Binnenkort zal ook het kleine speelhuisje worden vervangen door een nieuw exemplaar zodat we daar ook weer jaren mee vooruit kunnen.

 

Techniek op de Skutslús

Techniek in het basisonderwijs staat volop in de belangstelling. Vanaf 2020 krijgen alle basisschoolleerlingen techniek. Vele scholen zijn enthousiast gestart. Maar hoe geef je techniek een goede plek in het onderwijs? Een harmonische ontwikkeling van kinderen richt zich niet alleen op kennis overdragen, maar ook op onderzoeken en ontdekken. Maar hoe kan je dat vormgeven binnen het reguliere lesrooster?

Dit schooljaar zien wij dit als een van onze belangrijkste speerpunten. Juf Geertje van de groep 7-8, groot liefhebber van techniek, is gestart met het samenstellen van leskisten met techniek-opdrachtkaarten per groep. De komende maanden gaan we hier in elke groep mee aan het werk. U zult er van uw kind vast en zeker meer over horen!