De Friese naam “klinkert” is de naam van een steensoort, die veel in de bouw en bij bestrating wordt gebruikt. De naam is ontstaan in een periode, dat de openbare en christelijke lagere scholen samen in één gebouw werden ondergebracht, terwijl vlak daarna een mooie sportzaal vóór het schoolcomplex werd gebouwd. De naam van de sportzaal werd “De Foarmeling”, een mal om stenen in te vormen. De christelijke school kreeg de naam “De Klinkert”.

Het logo van de school is ontworpen door Philip Kuijpers. De dwarrelende cijfers en letters laten de beweeglijkheid van de jeugd zien en de twee beschermende bogen zijn symbolen van geborgenheid.

De ruim 55 leerlingen die dagelijks onze school bezoeken, zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Ons team van 5 leerkrachten geeft vanuit een christelijke achtergrond invulling aan de opvoedkundige en vormende taak die onze school heeft. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en leven, is van harte welkom! Wij staan open voor elkaar en hebben respect voor ieders inbreng en levensovertuiging. Wij leren onze leerlingen om ook op deze manier met elkaar om te gaan.

Groepsindeling schooljaar 2022-2023

Groep 1 & 2:
Juf Margreet de Boer & juf Wiesje Klijnstra
Groep 3 & 4:
Juf Nynke Brouwer & juf Margreet de Boer
Groep 5 & 6:
Juf Jannie Broersma & juf Nynke Brouwer
Groep 7 & 8:
Juf Elanda Bergsma & juf Jannie Broersma
Directeur: Pieter Jongsma
IB / zorg: Annemarieke Drevijn