Verlofregelingen voor kinderen

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 25 februari 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022

Verlofaanvraag-buiten schoolvakanties ouders de Klinkert

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)