Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van jullie kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde:

Krijgen (week 44 t/m 46)

Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.

Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

 

Zie je het? (week 47 t/m 49)

Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.

Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11).

 

Verrassend (week 50 en 51)

Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om elkaar te kunnen verrassen.

Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2).

 

Groeien (week 2 t/m 4)

Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens. Over wat groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei.

Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest voor uit de Tora en geneest mensen. Jezus zoekt leerlingen (Lucas 3 t/m 5).

 

Bewonderen (week 5 t/m 7)

Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare.

Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van de Romeinse officier; het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19).