Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van jullie kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de eerste aflevering van 30 augustus t/m 19 november 2021 zijn dat de volgende thema’s:

Beginnen (week 35 en 36)

Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te mogen beginnen.

Bijbel: Schepping van de wereld (Genesis 1; Genesis 2,5-25); Noach en de grote vloed (Genesis 6-9).

 

Wie ben ik? (week 37 t/m 39)

Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen en tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder mens zitten. Ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).

Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24).

 

Slim (week 40 t/m 43)

Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat.

Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).

 

Krijgen (week 44 t/m 46)

Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.

Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).