Regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0

In de periode 2017-2019 doet onze school mee met het programma Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Doel is om een nog betere samenwerking tussen school en ouders te bewerkstelligen in het belang van de ontwikkeling van alle leerlingen.
De regiegroep werkt 10 indicatoren van positieve ouderbetrokkenheid uit en komt daarvoor een aantal keren per schooljaar bijeen. Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen om aan het einde van schooljaar 2019-2020 een concrete visie Ouderbetrokkenheid te hebben, waarmee we kunnen laten zien dat we op de Klinkert werk maken van een goed contact tussen school en ouders.

Startgesprekken

In het kader van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn we dit schooljaar ook begonnen met het houden van startgesprekken: een gesprek tussen leerkracht, ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek maken we met elkaar een communicatieplan op maat en bespreken we onder andere de volgende vragen:

  • Wat verwachten we van elkaar?
  • Wanneer en hoe hebben we contact met elkaar?
  • Waar willen we dit schooljaar aan gaan werken?
  • Wat wil de leerling leren?
  • Hoe kan de leerkracht de leerling het beste helpen? Welke rol kunnen de ouders daarbij vervullen?