Ouderbetrokkenheid 3.0

In de afgelopen jaren heeft onze school meegedaan aan het programma Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Doel was om een nog betere samenwerking tussen school en ouders te bewerkstelligen in het belang van de ontwikkeling van alle leerlingen.
De regiegroep werkte 10 indicatoren van positieve ouderbetrokkenheid uit en kwam daarvoor een aantal keren per schooljaar bijeen.

Inmiddels hebben we het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald. We kunnen iedereen laten zien dat we op de Klinkert werk maken van een goed contact tussen school en ouders!

Zo zijn we in het kader van Ouderbetrokkenheid 3.0 dit schooljaar begonnen met het houden van startgesprekken: een gesprek tussen leerkracht, ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek maken we met elkaar een communicatieplan op maat en bespreken we onder andere de volgende vragen:

  • Wat verwachten we van elkaar?
  • Wanneer en hoe hebben we contact met elkaar?
  • Waar willen we dit schooljaar aan gaan werken?
  • Wat wil de leerling leren?
  • Hoe kan de leerkracht de leerling het beste helpen? Welke rol kunnen de ouders daarbij vervullen?

Wilt u meer weten over het proces naar Ouderbetrokkenheid 3.0 lees dan, via de link, het auditverslag van de Klinkert:

audit cbs de Klinkert Sloten 2022