Net als andere Nije Gaast scholen, doen we mee aan het project “Ouderbetrokkenheid 3.0”.

We hebben hiervoor op vrijdag 13 oktober 2017 een onderzoeksdag georganiseerd.

Daarna is er op 13 november 2017 een studiemiddag voor het team geweest en een groep ouders is diezelfde avond op school geweest.

Er werd informatie gegeven en vervolgens werd er in kleine gemengde groepen van ouders en leerkrachten meegedacht over de zaken die horen bij dit project.

Als u hier klikt, kunt u verkort op hoofdlijnen lezen, wat er aan bod is gekomen.

Enkele punten die de verschillende werkgroepen belangrijk gevonden hebben, zijn:

  • De kind-gesprekken afstemmen op behoefte.
  • Goed nadenken over “wat is goede communicatie”, hoe willen we dit graag.
  • Een goede communicatie-app. gaan gebruiken?
  • Een “meedenkgroep” van ouders over schoolzaken instellen.

Alle op flapovers genoteerde zaken zijn hier te zien:

Er is een regiegroep aangesteld, waarin enkele ouders en enkele teamleden van de school zitting hebben.

De komende 2 á 3 jaar zullen we met elkaar beleid ontwikkelen dat past bij de onderliggende visie.