Omdat ons schoolplan te groot is om hier weer te geven, bieden wij u hierbij een link aan van een PDF-bestand van het schoolplan, zodat u zelf desgewenst het plan kunt downloaden.

schoolplan 2019-2023 De Klimbeam

Schooljaarplan 2023-2024