Visie van de Klimbeam

De school in Koudum:
– doet recht aan zowel de openbare als de Christelijke identiteit
– wij zijn een identiteitsrijke school; kinderen maken bij ons kennis met een veelheid aan
levensbeschouwingen
– is een eigentijdse school voor de kinderen die in Koudum en de omgeving wonen
– iedereen is welkom op onze school als ons onderwijs past bij wat een kind nodig heeft
– op onze school houden we rekening met elkaar en gaan we respectvol om met verschillen

Identiteit is voor ons belangrijk. Daarom laten wij de kinderen kennismaken met een veelheid aan
levensbeschouwingen. Onze school kent verschillende vormen van dagopeningen, heeft uren voor
levensbeschouwelijke vorming en viert bewust belangrijke religieuze feesten, waaronder Kerstfeest
en Pasen. Op onze school werken zowel leerkrachten met een Christelijke als met een openbare
achtergrond.

Kernwaarden
We handelen vanuit de volgende kernwaarden:
1. Anders kijken is meer zien; we willen kinderen de wereld laten ontdekken, laten proeven van
(elkaars) gewoontes en eigen- aardigheden, geloof en cultuur. We willen kinderen leren
keuzes te maken in de almaar complexer wordende samenleving.

2. Je mag zijn wie je bent: we streven naar een open en transparante schoolcultuur waarin
kinderen en leerkrachten hun talenten tot ontwikkeling kunnen laten komen en waarin ze
kunnen groeien en bloeien. We stimuleren eigen activiteit en initiatief in denken en doen.

3. Respect: we handelen en behandelen iedereen met respect; we accepteren en waarderen
dat we verschillend zijn. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van
verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen; we zijn met elkaar verantwoordelijk voor onze
sociale omgeving en zorgen goed voor ons materiaal.
4. Veiligheid; onze school biedt een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers en
investeert in een respectvolle onderlinge omgang.

WP_20151008_14_51_45_Pro (Medium)