2277

Onze leerkrachten zijn opgeleid als ‘Kanjertrainer’ en mogen ook deze lessen in de groep geven. De lessen besteden aandacht aan: zelfvertrouwen, spelen met elkaar, conflicten oplossen.  Via de lessen leren de kinderen sociale vaardigheden.

Wij hanteren de volgende vijf afspraken:

– We vertrouwen elkaar

– We helpen elkaar

– Je speelt niet de baas

– We lachen elkaar niet uit

– Je bent of doet niet zielig

 

Meer informatie over de uitgangspunten en doelen van de kanjertraining leest u in de documenten hieronder :

 

De Klimbeam een Kanjerschool !!!

Info Kanjertraining voor ouders

Kanjertaal voor thuis