Communicatie en informatie

Wij vinden het heel belangrijk dat u zich welkom en gehoord voelt op onze school en stellen het op prijs dat u contact met ons opneemt als er iets is. Wij proberen dan direct het gesprek met u aan te gaan of maken een afspraak met u. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind door middel van contactavonden en rapporten. Praktische informatie krijgt u via de website en de nieuwsbrief. Elders op deze site vindt u de schoolgids, waar u meer informatie kunt vinden over onze visie en aanpak.

E-MAILADRESSEN
Mocht u een vraag hebben aan één van de groepsleerkrachten, dan kunt u de groepsleerkracht mailen of een bericht sturen via Parro. De mail of het Parro bericht, wordt alleen op werkdagen beantwoord.

Een vraag of mail naar de directeur of school kunt u mailen naar het volgende mailadres:

E-mail adres De Klimbeam: deklimbeam@nijegaast.nl              

 

Hier de e-mailadressen van personeelsleden:

Groep 1a:   juf Marije: m.ten.wolde@nijegaast.nl

Groep 1/2:   juf Nienke: n.kort@nijegaast.nl en juf Susan : s.verspoor@nijegaast.nl

Groep 1/2:    juf Tessa: t.d.lange@nijegaast.nl en juf Lisa : l.strampel@nijegaast.nl

Groep 3:    juf Anna: a.postma@nijegaast.nl en juf Meiny: m.jagersma@nijegaast.nl

Groep 4:     juf Tineke: t.de.vries.tiemersma@nijegaast.nl en juf Eelkje: e.kuiper@nijegaast.nl

Groep 5:    juf Lysbeth: l.miedema@nijegaast.nl en juf Sietske: s.gerbrandy@nijegaast.nl

Groep 6:    meester Ayelt: a.van.zuiden@nijegaast.nl en juf Hilly: h.loerts@nijegaast.nl

Groep 7/8  :  juf Caro lien : c.l.veenhuizen@nijegaast.nl en juf Hilly : h.loerts@nijegaast.nl

Groep 7:     meester Tonny: t.fabriek@nijegaast.nl en juf Amarins: a.van.der.hoek@nijegaast.nl

Groep 8:     meester Walter: w.v.d.meer@nijegaast.nl en juf Amarins : a.van.der.hoek@nijegaast.nl

Juf Neeltsje: ib.deklimbeam@nijegaast.nl (IB’er)

Ziekmelding van de kinderen graag vóór schooltijd telefonisch melden. Het telefoonnummer van ‘De Klimbeam’ is: 0514-522194 of stuur een Parro bericht naar de leerkracht.
De Parro-berichten worden alleen op werkdagen van 7.30 uur tot 17.00 door de leerkrachten gelezen en eventueel beantwoord.