logo cajas
Overblijven

Op school bestaat de mogelijkheid tot overblijven (TSO). De organisatie van de TSO wordt verzorgd door Stichting Cajas. Stichting Cajas heeft als kernactiviteit het aanbieden van TSO voor kinderen op de basisschool. TSO wordt doorgaans aangeboden tussen 12.00 en 13.00 uur. De exacte tijden zijn afhankelijk van de lestijden van school.

In de overblijfsituatie willen wij aansluiten bij de gewoonten en het pedagogisch klimaat van de school. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee, hierbij gaan wij uit van gezond eten. De kinderen eten samen, zodat ze tijdens het eten gezellig met elkaar kunnen kletsen. Onze overblijfkrachten proberen dit zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Na het eten kunnen de kinderen vrij binnen of buiten spelen of wordt een activiteit aangeboden, zoals een spelletje doen of knutselen. De TSO vindt plaats in een vaste ruimte van school.

Eén van de overblijfkrachten is contactpersoon/aanspreekpunt van uw school. Hij/zij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De overblijfkrachten zijn vrijwillige medewerkers die onder supervisie werken van de TSO coördinator. De coördinator organiseert het overblijven op meerdere basisscholen en is aanspreekpunt voor u als ouders en de basisschool.

Voor verdere informatie, aanmelding en contactgegevens verwijzen we u naar de website van Stichting Cajas: www.cajas.nl