Ontmoetingsschool 'De Klimbeam'
  Telefoon: 0514-522194
  E-mail: deklimbeam@nijegaast.nl

  Belangstellingsformulier

  Gegevens kind

  Gegevens ouder(s)

  Adres- en contactgegevens

  Overig (*aankruisen wat van toepassing is)

  Peuterspeelzaal*:
  Kinderopvang*:
  Zijn er externe organisaties betrokken bij uw zoon/dochter*:
  Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar
  wordt nemen wij contact met u op
  voor het inplannen van een gesprek.