Geen open dag , wel aanmelden !

Vanwege het Corona-virus is er dit jaar geen open dag , maar u kunt uw kind natuurlijk wel aanmelden.
Lees voor meer informatie onderstaand document .

Open dag en aanmelden

 

Wordt uw zoon/dochter binnenkort 4 jaar en heeft u gekozen voor onze school, dan kunt u het best even contact opnemen met de directeur mevr. Stapensea. U kunt dan een afspraak maken om een bezoek aan onze school te brengen en dan uw kind in te schrijven.

Ouders die te kennen geven hun kind(eren) op onze school te willen plaatsen, krijgen een uitnodiging om hun kind vlak voor de vierde verjaardag enkele ochtenden mee te laten draaien in de kleutergroep.

Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, dan wordt hij/zij toegelaten tot groep 0 of 1. Hiertoe wordt een inschrijfformulier verstrekt, dat na invulling en ondertekening in onze administratie wordt verwerkt.

 

Plaatsing in groep 0 of 1

Wij streven ernaar dat onze leerlingen binnen acht jaar de basisschool kunnen doorlopen. Kinderen die voor 1 oktober jarig zijn worden automatisch in groep 1 geplaatst.

Kinderen die in de maanden oktober, november en december vier jaar zijn geworden, gaan in principe in augustus van het volgende jaar over naar groep 2. Is dit gezien de resultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling niet mogelijk dan wordt dit met de ouders besproken.

  • Het eerste gesprek vindt plaats in februari.
  • In mei (of in ieder geval voor de vakantie) vindt de beslissing plaats.

Opmerking: Bij de beslissing wordt gebruik gemaakt van een zgn. ‘beslissingsblad’, zodat de school een weloverwogen keus kan maken over het te volgen basisschooltraject.

De kinderen die in de maanden januari t/m juni jarig zijn worden in groep 0 geplaatst.