WOORDENSCHAT

Woordenschat verwijst naar de woorden die we moeten kennen om effectief met anderen te kunnen communiceren. Iemands woordenschat is verbonden met schoolsucces, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. Woordenschat heeft alles te maken met kunnen spreken, luisteren en lezen.

Het verwerven van een goede woordenschat is een van de cruciale componenten van de mondelinge taalontwikkeling, een goede woordenschat speelt ook een belangrijke rol bij de (vroege) leesontwikkeling. Onderzoek laat namelijk zien, dat de grootte van de woordenschat op driejarige leeftijd sterk verbonden is met het latere begrijpend lezen. Leren als een op taal gebaseerde activiteit is sterk

afhankelijk van woordkennis. Lezers begrijpen niet wat ze lezen als ze de betekenis van veel woorden in een tekst niet kennen. Leerlingen moeten ook de betekenis van woorden die leerkrachten gebruiken en die voorkomen in schoolboeken kennen; deze woorden moeten ze in nieuwe situaties kunnen toepassen.

Als de woordenschat van een kind onvoldoende is dan zal dat bijna altijd leiden tot slechte schoolresultaten. Het aanleren van nieuwe woorden is dan ook cruciaal. Elke week stellen wij woorden centraal en proberen wij deze de kinderen te leren.

Hoe is het met uw woordenschat gesteld? Kijk op deze site en maak de test: http://woordentest.ugent.be/