Wie zijn wij?

Ruim 45 leerlingen gaan dagelijks naar ABBS de Fluessen. Zij krijgen les van een team van 8 leerkrachten. Onze school is een Algemeen Bijzondere Basisschool; wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Wij willen uw kind een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven. Het mag trots zijn op zichzelf, op zijn cultuur en op zijn levensovertuiging!

Het onderwijzend personeel van onze school bestaat uit:


– Henriette Meijer-de Witt (groep 1 en 2)
– Tineke Landman-de Vries (groep 1 en 2)

– Rienke de Koe (groep 3 en 4)

– Riekje van der Werf-Prins (groep 5 en 6)
– Greetje Molenaar-Wind (groep 5 en 6)

– Lucia Groenendal (groep 7 en 8)
– Teatske de Jong-Knobbe (groep 7 en 8)

– Annie Tigchelaar-Kraak (IB-er)

– Bas Pieterse (directeur)