Wie zijn wij?

Zo’n 40 leerlingen gaan dagelijks naar ABBS de Fluessen. Zij krijgen les van een team van 8 leerkrachten. Onze school is een Algemeen Bijzondere Basisschool; wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Wij willen uw kind een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven. Het mag trots zijn op zichzelf, op zijn cultuur en op zijn levensovertuiging!

Het onderwijzend personeel van onze school bestaat uit:

Van links naar rechts: Lineke Verkooijen (directeur), Riekje van der Werf, Tineke Landman, Annie Tigchelaar,
Greetje Molenaar, André Fraiquin, Teatske de Jong, Henriëtte Meijer en Wendy Bloemsma.

– Tineke Landman (groep 1 en 2)
– Greetje Molenaar (groep 1 en 2)
– Wendy Bloemsma (groep 3, 4, 5)
– André Fraiquin (groep 3, 4, 5)
– Riekje van der Werf (groep 3, 4, 5)
– Henriëtte Meijer (groep 6, 7, 8)
– Teatske de Jong (groep 6, 7, 8)
– Annie Tigchelaar (IB-er)
– Lineke Verkooijen (directeur)