Wat hebben wij dit schooljaar met Covey gedaan?

  • Ongeveer twee keer per maand is er een treffende quote op het raam bij de ingang gezet. Deze heeft een link met wat we op dat moment belangrijk vinden om onder de aandacht te brengen. Om dit te versterken staat er dan iets aanvullends op de koffietafel voor de leerkrachten. Dit kan bijvoorbeeld een oefening, een bericht of een tip zijn.
  • Vrijwel elke maand werd er een stukje in de dorpskranten gezet. Eerst was dat een inhoudelijk, theoretisch stukje, later werden het praktijkvoorbeelden.
  • We begonnen het schooljaar met de gouden weken, na de herfstvakantie werden de 7 gewoonten via het prentenboek van Covey aangeleerd. Na de kerstvakantie hadden we de zilveren weken en na de voorjaarsvakantie hebben we de 7 gewoonten herhaald.
  • Regelmatig werd er op de actualiteit ingespeeld. Zo hebben we de pauze knop weer onder de aandacht gebracht op een moment dat daarvoor een verzoek van ouders kwam. De regel: “we zorgen er samen voor dat iedereen zich aan de regels houdt, dat noemen we geen klikken”, brachten we schoolbreed onder de aandacht toen dat nodig bleek. We maakten in elke groep een poster met doelen van de kinderen en elke groep kreeg een complimentenmuur.
  • Twee keer organiseerden we een Covey koffie ochtend. Op deze ochtend werden ervaringen in de klas en thuis gedeeld en dieper op de gewoonten in gegaan. Er kwamen 7 ouders.
  • Leerkrachten uit Nijegaast kwamen op een studieochtend voor een workshop over het port folio, Covey en kindgesprekken. Er waren twee workshops, in totaal kwamen ruim twintig collega’s.
  • Er werd een workshop over Covey gehouden voor leerkrachten van Leer Meer. Deze werd goed bezocht door zo’n twintig mensen.
  • We hebben elkaar regelmatig herinnerd aan de geweldloze communicatie, dit deden we als de gelegenheid daar om vroeg.
  • Het allerbelangrijkste: leerkrachten én leerlingen lieten voorbeeld gedrag zien, grepen praktijkvoorbeelden in de klas aan om de 7 gewoonten tot leven te brengen. Leerlingen, ouders en leerlingen worden steeds bekwamer in de gewoonten.